logo yeni

KAMU KONUTLARINA AİT GİDERLERİN HANGİSİNİ OTURANLAR, HANGİSİNİ KURUMLAR KARŞILAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman 2Kamu görevlilerinin oturduğu lojmanlara (kamu konutlarına) ait giderlerin bir kısmını ilgili kurum ve kuruluşlar karşılarken bir kısım giderleri ise konutta oturanlar karşılar.

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre; özel tahsisli, görev tahsisli, hizmet tahsisli ve sıra tahsisli olarak gruplandırılmış olan kamu konutlarının işletme, bakım ve onarım giderlerinin hangilerini kimin karşılayacağı da konut gruplarına göre farklıdır.

Lojman grupları

Kamu konutları (lojmanlar) dört gruba ayrılmış ve gruplara göre farklı usul ve esaslar belirlenmiştir.

  -Sıra tahsisli konut: Personelin hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinin sayısı, aile bireylerinin gelir durumu, konuttan yararlanmak için beklediği süre, eşinin çalıştığı kurum gibi hususlar dikkate alınarak yapılan puanlamaya göre tahsis edilen konutlardır.

  -Özel tahsisli konut: Temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine (yönetmelikle belirlenenlere) tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.

  -Görev tahsisli konut: Bazı makam ve rütbe sahiplerine (yönetmelikle belirlenenlere), görevlerinin önemi ve özelliği ile yetki ve sorumlulukları gereği (eşyalı/eşyasız) tahsis edilen konutlardır.

  -Hizmet tahsisli konut: Hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem, araştırma, inşaat mahalli gibi, meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı yerlerde, normal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olmadan görev başında bulundurulması gerekli olan personel ve koruma görevlisi, makam şoförü, kapıcı, kaloriferci gibi personel için inşa veya tefrik edilerek tahsis edilen bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlardır.

Kurumlar tarafından karşılanan lojman giderleri

1-Sıra tahsisli, hizmet tahsisli ve eşyalı olmayan görev tahsisli konutlarda;

  -Konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

  -Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

  -Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

  -Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri

ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanır.

2-Eşyalı görev tahsisli konutlarda;

  -Konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri,

  -Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri,

  -Beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,

  -Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri,

  -Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı,

  -Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun 120 metrekaresine isabet eden kısmından fazlası

ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanır.

3-Özel tahsisli konutlarda;

  -Konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri

  -Konutun demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı,

  -Konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri

ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanır.

Ancak, lojmanda oturanların kurumlarından gerekli izni almadan yapacağı onarım giderleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanmaz.

Oturanlar tarafından karşılanan lojman giderleri

Kendilerine kamu konutu tahsis edilenlerin, lojman giderlerin hangilerini karşılayacakları Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu belirlemeye göre;

  -Kalorifersiz konutlar ile Kat Mülkiyeti Kanununa tabi kaloriferli konutların ısınma giderleri,

  -Küçük bakım ve onarım giderleri (kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,

  -Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri,

  -Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderleri,

  -Tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan konutları hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların, Kamu Konutları Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması zorunlu olan yakıt miktarının, konutlarının gereğinden fazla yakılmasından dolayı aşılması durumunda, fazladan ihtiyaç duyulan yakıt giderleri

konut tahsis edilenler tarafından karşılanmaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.