logo yeni

BAZI UZMANLARIN YÜKSEK KURUM UZMANI KADROSUNA ATANMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personelYüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atamaları yapılmayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarında görevli uzmanların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kanun Teklifi verildi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığına sunulan “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarında Uzman olarak (mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak girmiş olanlar) görev yapmakta olanların başka bir işleme gerek kalmaksızın Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarını amaçlıyor.

Teklifin gerekçesinde özetle şu bilgiler yer aldı:

664 sayılı KHK ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarının teşkilat yapıları yeniden düzenlenmiş ve söz konusu Kurumlarda Yüksek Kurum Uzmanı istihdam edilmesi öngörülmüştü. Ancak, ilgili mevzuatlarına göre bu Kurumlarda daha önce Uzman Yardımcısı olarak göreve alınmış ve belli bir yetişme süresi sonunda gerekli şartları taşıdıkları için “Uzman” kadrolarına atanmış olanlar, yeni ihdas edilen Yüksek Kurum Uzmanı kadrosuna atanmayarak, kadroları şahsa bağlı hale getirilmişti.

Bu durum, söz konusu Uzmanların, çalıştıkları kurumlarda işe yeni giren Yüksek Kurum Uzman Yardımcılarından bile daha düşük aylık ücret almaları sonucunu doğurmuştu.

Söz konusu Uzmanlar aleyhine oluşan bu haksızlığın giderilmesi amacıyla, 1 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Meclis çalışmalarına ara verilmesine kısa bir süre kala  AKP’li bazı milletvekilleri tarafından hazırlanıp Meclis Başkanlığına sunulan Kanun Teklifi seçimler öncesinde yasalaşma imkanı bulamamıştı.

Öte yandan, 2015 yılı Ağustos ayında imzalanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”de; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine (mülga) göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben Özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışmasının yapılması da kararlaştırılmıştı.

Bu çerçevede, halan geçerli olan Toplu Sözleşmede de kararlaştırıldığı üzere Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarında Uzman olarak (mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak girmiş olanlar) görev yapmakta olanların Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarının sağlanmasına yönelik yapılacak düzenlemenin, 664 sayılı KHK’nın hazırlanması sırasında gözden kaçtığı düşünülen ve ilgili kurumlar içinde eşitliğe uygun olmayan ve mağduriyet yaratan uygulamayı sona erdirecektir.

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda, mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alman ve 3 yıl süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı neticesinde Uzman kadrosuna atanmış olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte söz konusu kadrolarda bulunanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın mevcut kadro dereceleriyle bu kadroların bulunduğu Yüksek Kurum veya Kuramlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmış sayılırlar. Bunların Uzman ve Uzman Yardımcısı olarak geçirmiş oldukları süreler Yüksek Kurum Uzmanı ve Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlar için anılan mülga Yönetmelik uyarınca yapılmış olan özel yarışma ve yeterlik sınavları, Yüksek Kurum Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı için yapılan özel yarışma ve yeterlik sınavı olarak kabul olunur. Bu madde uyarınca Yüksek Kurum Uzmanlığına atanmış sayılanlar için Yüksek Kurum Uzmanı kadroları ihdas edilerek ilgisine göre Yüksek Kurum ve Kuramların kadro cetvellerinin İlgili bölümlerine eklenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.