logo yeni

İSTİFA SONRASI YENİDEN ATANAN HEKİMİN ÖNCEKİ SÜRELERİNİN MECBURİ HİZMETTEN SAYILMASI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adaletDanıştay, mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden ve sonra tekrar kamu kurumlarına atanan hekimlerin önceki görev sürelerinin mecburi hizmetten sayılmasına ilişkin karar verdi.

İdare Mahkemesi tarafından önceki hizmetlerin yükümlülükten sayılmamasına ilişkin işlemin iptali yönünde verilen karar Danıştay 5. Dairesi tarafından bozulmuş, ancak karar düzeltme talebi üzerine Danıştay 2. Dairesi, tarafından ilk derece mahkemesinin kararını onanmıştı.

Radyoloji uzman hekimi tarafından Erzurum 1. İdare Mahkemesinde açılan davada, istifa etmeden önceki sürelerin mecburi hizmetten sayılmaması işlemi iptal edilirken aşağıdaki gerekçeye yer verilmişti:

“…657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki görevden çekilme ile ilgili kurallara uyarak görevinden istifa eden davacının, daha önce devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında görev yaptığı 278 günlük sürenin sonraki devlet hizmeti yükümlülüğünde dikkate alınmamasının Anayasa'da belirtilen angarya yasağının ihlali anlamına geldiği ve hakkaniyetle bağdaşmadığı sonucuna varıldığından, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda aksine bir hüküm bulunmadığı hususu da dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir”

Mahkeme kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.