logo yeni

ADAY MEMURUN KULLANDIĞI BAZI İZİNLER ADAYLIK SÜRESİNİ UZATIYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

aday memurMemuriyete girenlerin (istisnai memurluklar hariç), bir yıldan az ve iki yıldan çok olmayacak şekilde aday memur olarak görev yapmaları zorunlu olup, aday memurluk süresi içinde kullanılan izinlerden bazıları bu sürenin uzamasına neden olmaktadır.

Aday memurluk

Adaylık eğitimi ve asil memurluğa atanma konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine göre;

 -Aday memurluk süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamamaktadır.

-Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

-Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişkileri kesilir.

-Asil memurluğa geçme tarihi, adaylık süresinin sonunu geçemez.

-Adaylık eğitimi, ilgili kurumların sorumluluğunda yapılır.

Adaylık süresi içinde kullanılan izinler

Aday memurluk süresinin en çok 2 yıl olacağı düzenlenmiş olmakla birlikte, hangi hallerin bu süreye dahil olup olmayacağı ise mevzuatta yer almamıştır.

Ancak, adaylık eğitiminin ilgili kurumların sorumluluğunda yapılması nedeniyle, eğitimin süresi içerisinde tüm aday memurlara verilmesi ve tamamlattırılması konusunda kurumların gerekli tedbirleri alması gerekecektir.

Öte yandan, adaylık dönemi içerisinde memurların, 657 sayılı Kanun ile tanınan izin haklarını kullanmaları da mümkün olacağından, kurumların adaylık eğitiminin gereği gibi verilmesini temin etmek bakımından, adayların izin kullanma durumlarını da eğitim programı çerçevesinde planlamaları gerekecektir.

Adaylık dönemi içinde memurlar; yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, refakat izni, aylıksız izin gibi izinlerden birini veya birkaçını kullanabilmektedirler. Kullanılan bu izinlerden bazıları (aylıksız izin) fiilen memuriyetle ilişkiyi durdururken, bazıları ise memuriyet hakları bakımından herhangi bir etki yaratmamaktadır. 

Bu itibarla, adaylık dönemi içerisinde çeşitli sebeplerle (askerlik, doğum, çocuk, eğitim vs) kullanılan aylıksız izin dönemlerinde, ilgilinin memuriyete ilişkin haklardan yararlanamayacak olması ve ilgili hakkında değerlendirme yapılamayacak olması nedeniyle, adaylık dönemi içerisinde kullanılan aylıksız izin süreleri adaylık süresinden sayılmayacak ve adaylık süresi uzamış olacaktır. Aylıksız izin süreleri dışındaki izin sürelerinin ise, adaylık süresinden sayılması gerekecektir.

Uzun süreli hastalık izni kullanan aday memurun durumu

Haklarında düzenlenecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle, aday memurların; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklarında toplam 36 aya kadar, diğer hastalıklarında ise 24 aya kadar hastalık izni kullanmaları mümkündür.

Öte yandan, adaylık devresi içinde veya sonunda aday memurun görevine son verilmesini gerektirecek haller arasında, kullanılan hastalık izinlerinden kaynaklı herhangi bir sebep yer almamaktadır.

Bu itibarla, hastalık izni kullandıkları için 2 yıllık adaylık dönemi içinde adaylık eğitimini ve/veya stajını tamamlayamayanlar için, 2 yıllık sürenin sonunda artık adaylıktan söz edilemeyeceğini ve artık bu personel hakkında aday memurlara ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanamayacağını düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.