logo yeni

ÖZEL SEKTÖR HİZMETİNİN MEMURİYETTE DEĞERLENDİRİLMESİNDEN DOĞAN İLGİNÇ DURUM

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel 6Devlet memurların kazanılmış hak aylığında değerlendirilen memuriyet dışı hizmetler, bazen aynı unvanda olan memurlar arasında eşit olmayan bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Bazı hizmet sınıflarında memuriyete girenlerin özel sektörde geçirmiş oldukları çalışma sürelerinin 3/4’ü  memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylık seviyeleri bakımından değerlendirilmektedir.

Ancak, özel sektör hizmetleri bu şekilde değerlendirilen memurlar başka bir hizmet sınıfına geçtiğinde, özel sektör hizmetlerine ilişkin değerlendirme konusunda yeni bir işlem yapılmadığından, memurlar arasında eşit olmayan bir durum ortaya çıkabilmektedir.

Girdikleri hizmet sınıfı nedeniyle hizmet değerlendirmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

*Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroya girenlerin, teknik hizmet sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet sürelerinin (en çok 16 yıllık hizmetlerinin) 3/4’ü derece ve kademelerinde değerlendirilir.

*Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroya girenlerin, sağlık veya yardımcı sağlık hizmeti sayılabilecek nitelikteki özel sektör ve serbest hizmet sürelerinin (en çok 16 yıllık hizmetlerinin) 3/4’ü derece ve kademelerinde değerlendirilir.

*Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroya girenlerin, serbest avukatlık hizmeti sürelerinin (herhangi bir kişi ya da kuruluşa bağlı olmadan sigortalı olarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin en çok 16 yılının) 3/4’ü derece ve kademelerinde değerlendirilir.

Özel sektör hizmetleri değerlendirilenlerin sınıf değiştirmesi

Devlet memurlarının, meslekleriyle ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleriyle ilgili sınıfa geçmeleri mümkün olabiliyor.

Öte yandan, Devlet personel Başkanlığı tarafından verilen mütalaalarda; bulundukları hizmet sınıfından dolayı özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesi suretiyle ilave kademe/derece almış olan memurların, “Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış” sayılmayacakları ifade edilmektedir.

Bu itibarla, görev aldıkları hizmet sınıfından dolayı özel sektör hizmetleri değerlendirilenlerin kazanılmış hak aylık seviyeleri, diğer sınıflardaki emsallerine göre daha ileride olmakla birlikte, bunların sınıf değiştirmeleri durumunda, eski sınıflarında fazladan yaptıkları ilerlemeler geri alınmamaktadır.

Özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesindeki ilginç durum

Özel sektörde geçen hizmet süreleri, bazı hizmet sınıflarına girildiğinde memuriyette değerlendirilmekte, ancak memurun sınıf değiştirerek özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmeyeceği bir sınıfa geçmesi durumunda ise yapılmış olan değerlendirme etkilenmemektedir. Bu ise memurlar arasında eşit olmayan bir durum yaratmaktadır.

Konuyu bir örnek ile açıklayacak olursak:

Özel sektörde 4 yıl süre teknik işlerde çalışmış olan meslek lisesi mezunu iki kişi Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 12/2’den memuriyete VHKİ kadrosunda başlamışlardır.

3 yıl sonra kazanılmış hak aylık seviyeleri 11/2 iken bu kişilerden biri unvan değişikliği yaparak aynı kurumda Teknik Hizmetler Sınıfında Teknisyen kadrosuna geçmiştir. Bu kişinin özel sektör hizmetlerinin değerlendirilmesiyle kazanılmış hak aylık seviyesi 10/2’ye yükselmiştir.

Teknik Hizmetler Sınıfına geçmiş olan kişi, 1 yıl sonra tekrar VHKİ kadrosuna geçiş yapmıştır.

Aynı meslek lisesinden birlikte mezun alan, özel sektör hizmet süreleri 4 yıl olan, aynı tarihte memuriyete başlayan ve memuriyet hizmet süreleri 4 yıl olan, GİH Sınıfında VHKİ unvanlı kadroda görev yapmakta olan kişilerden birinin kazanılmış hak aylık seviyesi 10/3 olurken diğerinin 11/3 olması mümkündür.

DPB’nin konuya ilişkin bir görüşü tıklayınız…

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.