logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DOSTANE ÇÖZÜM KARARLARI DA VERECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

goreve baslamakKamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kendisine iletilen şikâyete konu taleplerle ilgili olarak “dostane çözüm kararı” da verebilecek.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvuruları konusunda verilebilecek kararlar arasına “dostane çözüm kararı” da eklendi.

Yönetmelikte yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklere göre;

**KDK’ya yapılan şikâyet başvuruları konusunda verilebilecek kararlar arasına “dostane çözüm kararı” da eklendi. Diğer karar türleri ise; tavsiye kararı, ret kararı veya karar verilmesine yer olmadığına dair karar.

**Yapılan şikayete ilişkin olarak KDK tarafından yapılan inceleme ve araştırma aşamasında, KDK tarafları dostane çözüme davet edebilecek. Öte yandan, Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca KDK’ya bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilerek inceleme ve araştırmasını sonlandırılacak.

**KDK tarafından dostane çözüm kararı verilmesi halinde, durmuş olan dava açma süresi kararın ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) İnceleme ve araştırma devam ederken Kurum tarafları dostane çözüme davet edebilir. Gizliliğe yönelik gerekli görülen tedbirler Kurum tarafından alınır.

(2) Kurum, şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandırır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “ret kararı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, dostane çözüm kararı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A maddesi eklenmiştir.

“Dostane çözüm kararı

MADDE 33/A – (1) Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şikayetçinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “33/A maddesinde belirtilen haller dışında” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresinden sonra gelmek üzere “dostane çözüm kararı veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.