logo yeni

YHS PERSONELİ, SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 14Maaşları en düşük seviyede olan Devlet memurları arasında yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki personel, gittikçe artan sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmadığını düşünüyor.

Devlet memuru statüsünde çeşitli unvanlarda görev yapan ve sayıları yaklaşık 113.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin özlük haklarına ilişkin çeşitli sorunların varlığı genellikle kabul edilmekle birlikte, bu sorunların çözümüne yönelik adımların ise atılmadığı görülüyor.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, sınıf değişikliği beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra ek gösterge, ek ödeme ve tazminat ödemelerinden kaynakları sorunlarının çözülmemesinden ve kendilerine başka hizmet sınıflarına ait işlerin yaptırılmasından da yakınıyorlar.

YHS personelinin hizmet sınıfı sorunu

2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması,” şeklindeki bir karar da yer almış ve bu karar YHS personeli tarafından, hükümetin verdiği bir söz olarak algılanmıştı.

Öte yandan, kamu kurumlarının yardımcı hizmet niteliğindeki işlerinin tamamına yakınının, zaman içerisinde hizmet alımı yoluyla gördürülmeye başlanması, bazı kurumlarda YHS personeline diğer hizmet sınıflarına (GİH, TH, SH) ait görevlerin gördürülmesi yolunu da açmıştır.

Bu itibarla, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılarak veya kaldırılmadan,  bu hizmet sınıfındaki personelin eğitim durumlarına uygun diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara geçirilmeleri sağlanabilir.

YHS personelinin ek gösterge sorunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılına hizmet sınıflarına dahil kadrolardan, sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olanlar için ek gösterge belirlenmemiştir. Devlet memurları arasında bu şekilde bir ayrımın olmasının yarattığı rahatsızlığın yanı sıra, ek gösterge belirlenmemiş olması nedeniyle YHS personelinin aylık ücretleri ile emekliliğe ilişkin haklarının (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) düşük seviyelerde kalmaktadır.

Bu itibarla, YHS kapsamındaki kadro unvanları için, aylık ve/veya kadro seviyesi ilk dört derecede olan personel için ek gösterge belirlenmesi yoluna gidilebilir.

YHS personelinin maaş sorunu

Genellikle memurların tamamı için geçerli olan ve geçim standartları göz önünde tutulduğunda düşük seviyelerde kalan memur maaşları, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli için en alt seviyede bulunuyor.

Bu nedenle, YHS personeli hakkına geçerli olan ek ödeme ve tazminat oranlarında artış yapılmak suretiyle, bu kapsamdaki personelin maaşında iyileştirme yoluna gidilebilir.

YHS personelinin unvan tanımları

YHS personelinin görevlerinin sınırının unvan bazında kesin sınırları çizilmemiş olduğundan, kurumlarda kendilerine pek çok işin gördürülebileceği personel gözüyle bakılmaktadır. Hukuki temeli olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler personeline gördürülmesi, zaman içerisinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanlarıyla özdeşleşmesine ve bu görevleri yapmak istemediklerinde ise sorunlu personel olarak görülmelerine neden olmaktadır.

Bu itibarla, sınıf değişikliği yapılmaması halinde, YHS personelinin unvan bazında görev tanımlarının yapılması gerekecektir.

YHS personelinin görevde yükselme sorunu

Devlet memurlarının görevde yükselmesine ilişkin düzenlemelerin, üst unvanlara yükselmede kapsamdaki personele kurumlar tarafından objektif imkanlar tanınmasına yönelik olduğu, ancak YHS personeline görevde yükselmede sağlanan imkanın ise yetersiz olduğu görülmektedir.

YHS personelinin görevde yükselebileceği kadrolara (memur, bilgisayar işletmeni, teknisyen gibi) kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gidilmesi, YHS personelinin görevde yükselmesine engel oluşturmaktadır.

Bu nedenle, YHS personelinin görevde yükselebilmesini sağlamak bakımından, kurumlarda YHS personelinin atanabileceği kadroların belli bir oranı için görevde yükselme suretiyle doldurulması zorunluluğu getirilebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.