logo yeni

ALMAYI UNUTTUĞUNUZ HARCIRAHLARI İSTEYEBİLİRSİNİZ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

harcirahDevlet memurlarının atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemlerine istinaden hak kazandıkları halde çeşitli sebeplerle alamadıkları harcırah ödemeleri, talep edilmesi halinde sonradan da alınabiliyor.

Haklarında yapılan atama, naklen atama veya geçici görevlendirme gibi işlemler nedeniyle, Devlet memurları geçici görev harcırahı veya sürekli görev harcırahına hak kazanabilmektedir.

Hak kazanılan harcırah ödemelerinin belli süreler içinde ödenmesi ilgililere ödenmesi gerekmekle birlikte, hak kazanılmış olan harcırahın çeşitli sebeplerle ödenmediği, alınmasının unutulduğu durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Ödenmeyen harcırahın talep edilmesi

Devlet memuru, hak etmiş olduğu harcırahın ödenmesini ilgili kurumdan talep etmek suretiyle veya dava açmak suretiyle sağlamaya çalışabilir. Bu yollara hangi sürelerde başvurulabileceği hususu ise ilgili işleme göre farklılık gösterir.

**Harcıraha konu işlemde, bu işlem nedeniyle harcırah ödenmeyeceğinin (yolluksuz) belirtilmiş olması durumunda, söz konusu işlemin ilgili memura tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bu işleme karşı doğrudan dava açabilir.

İlgili memur dava açmadan önce idari işlemin geri alınmasını, değiştirilmesini, kaldırılmasını veya yeni bir işlem yapılmasını da dava açma süresi içinde isteyebilir. Bu başvuru, başlamış olan dava açma süresini durdurur ve talebe 60 gün içinde bir cevap verilmemesi veya talebin reddedilmesi durumunda, dava açma süresi durduğu yerden yeniden işlemeye başlar.

İlgili kurumun harcırah ödenmemesine ilişkin işlemini değiştirmemesi veya süresi içinde dava açılmamış olması durumunda, memur söz konusu işlemden dolayı harcırah alamaz.

**Harcıraha konu işlemde, bu işlem nedeniyle harcırah ödenip ödenmeyeceğine ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı ya da bu konuda ayrıca bir işlem yapılmadığı hallerde, ilgili kuruma memuru tarafından herhangi bir tarihte (5 yıllık zamanaşımı süresi içinde) başvuru yapılarak harcırah talebinde bulunulabilir. Bu başvurunun açık ve zımni olarak reddedilmesi durumunda, red tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açabilir.

Harcırah ödemelerinde zamanaşımı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ( madde 34/3); ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğramaktadır.

Buna göre, genellikle işlemde yolluğa ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı durumlara, memur hak etmiş olduğu bir harcırah ödemesini, ilgili olduğu mali yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar yazılı olarak isterse, bu ödeme zamanaşımına uğramamış olacaktır. Öte yandan, kabul edilebilir bir mazerete istinaden talep edilememiş olması halinde, 5 yıl geçmiş olsa bile söz konusu harcırah istenebilecektir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.