sbanner

logo yeni

ZİRAAT FAKÜLTESİNİ BİTİREN TEKNİSYEN(ELEKTRİK) KADROSUNDAKİ MEMURUN ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teknik ressamDevlet memuru olarak Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki teknisyen unvanlı kadrolarda görev yapanlar, mühendislik fakültelerinden mezun olduklarında, mühendis kadrosuna atanmasalar bile özlük haklarında bazı değişiklikler olmaktadır.

Mühendislik fakültesi mezunu olmak, teknisyen kadrosundaki memurun; kazanılmış hak aylık seviyesinin, kadro derecesinin ve maaşının artması gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Kazanılmış hak aylık seviyesi yükselebilir

Lise dengi okul mezunu olarak görev Teknisyen(elektrik) unvanlı kadroda görev yapan Devlet memuru, Ziraat Fakültesinden mezun olarak Ziraat Mühendisi unvanını kazandığında, Mühendis kadrosuna atanmasa bile, bitirdiği üst öğrenimden dolayı hakkında intibak işlemi yapılacak ve bu işlem neticesinde kazanılmış hak aylık seviyesi yükselebilecektir.

Kazanılmış hak aylık seviyesinin yükselmesi, Teknisyen kadrosundaki memurun; aylık göstergesinde, bulunduğu seviyeye göre ek göstergesinde ve ek ödemesinde artış yaratabilecektir.

Kadro derecesi yükselebilir

Üst öğrenim nedeniyle Mühendis unvanını kazanan Teknisyenin kadro derecesi, hakkında yapılan intibak işlemi sonucuna göre kazanılmış hak aylık seviyesinin ulaşacağı dereceye de bağlı olarak yükselebilecektir.

Zam ve tazminatları mühendis unvanına göre ödenir

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde;  kurumların teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarında bulunanlardan, teknik hizmetler sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, öte yandan kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunmakla birlikte bu hizmet sınıfındaki bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin E/3 bölümünde; kadroları teknik hizmetler sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıfında atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödeneceğine hükmedilmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle, Maliye Bakanlığı tarafından verilen çeşitli görüşlerde (örnek, BÜMKO tarafından Sağlık Bakanlığına verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş); teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelin aynı hizmet sınıfına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya “mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması” gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki “Teknisyen” unvanlı kadrolarda görev yapanların daha sonra mühendislik eğitimi veren fakültelerden mezun olmaları halinde, Mühendis kadrosuna atamaları yapılmasa bile, mühendis kadrosu için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanabilirler.

Elektrik teknisyeni memur ziraat mühendisliğini bitirirse

Teknisyen kadrosunda görev yapan memurun Mühendis için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanabilmesi için, bitirdiği Mühendisliğin; memurun kadro göreviyle ilgili olması, memurun kurumunun görev alanıyla ilgili olması veya memurun mevcut mesleki öğreniminin (lise öğreniminin) devamı mahiyetinde olması şartı aranmadığından, meslek lisesi Elektrik bölümü mezunu olarak Teknisyen unvanlı kadroda görev yapan bir memur Ziraat Mühendisi unvanı kazandıran bir fakülteden mezun olduğunda, Mühendis kadrosuna ataması yapılmasa bile, başvurusunu izleyen aybaşından itibaren hakkında mühendis için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanır.

Öte yandan, üst öğrenimi tamamlaması nedeniyle hakkında yapılacak intibak işlemi neticesinde ulaşacağı aylık/kadro seviyesine bağlı olarak, aylık ödeme unsurlarında;  gösterge, ek gösterge (teknisyen ek göstergesi) ve ek ödeme (teknisyen ek ödemesi) artışı söz konusu olabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.