logo yeni

calisanlar2 copy

VEKİLİN ASİLDE ARANAN ŞARTLARA SAHİP OLMASI NE DEMEKTİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ikinci gorevKamu kurum ve kuruluşlarına ait Devlet memuru kadrolarından boş olanlara veya geçici olarak boşalmış olanlara ait görevler, o kadroya asil olarak atanabilmek için gerekli şartları taşıyanlara vekâleten gördürülebilmektedir.

Görevlendirmenin (atamanın) usulüne uygun şekilde yapılmış olması, vekâleten atanmış olanlara bazı mali haklar kazandırırken; usulüne uygun yapılmayan görevlendirmelerden (tedvir) dolayı ilgililere herhangi bir ödeme yapılması mümkün olamamaktadır.

Vekâleten atamanın usulüne uygun olabilmesi için; bir kadroya vekâleten atanacak kişinin, o kadroya asaleten atanabilmek için gerekli olan şartları taşıması da gerekmektedir.

Vekâlet 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara asaleten atama yapılması asıl kural olmakla birlikte, boş olan ya da çeşitli sebeplerle geçici ayrılmalardan dolayı boşalan kadrolara ait görevlerin, o kadroyu asaleten yürütebilecek olanlarla aynı şartları taşıyan kişilere (memurlara veya diğer kişilere) vekâleten gördürülmesi de 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

Usulüne uygun şekilde vekâleten görevlendirilenlere, vekâlet nedeniyle; aylık, ek ödeme, zam ve tazminat gibi unsurlardan biri veya birkaçı ya da tamamına ilişkin ödemelerin yapılması söz konusu olabilmektedir.

Öte yandan, asilde aranan şartları taşımayanların, bir kadroya ait görevi yürütmek üzere (tedvir) görevlendirildiği durumlarda ise, bu görevlendirmeden dolayı mali haklardan yararlanılması mümkün olamamaktadır.

Vekâleten atama için gerekli olan “asilde aranan şartlara sahip olma” şartı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, boş olan veya geçici olarak boşalan kadrolara vekâleten atama yapılması mümkündür.

Ancak;

**657 sayılı Kanuna göre; kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâlet edenlere vekâlet aylığı ödenebilmesi için “vekilin asilde aranan şartları taşıması” gerekir

**375 sayılı KHK’ya göre; vekalet nedeniyle ek ödeme farkının ödenebilmesi için “vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması” gerekir.

**Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnameye göre; vekalet edilen görevden dolayı varsa zam ve tazminat farkının ödenebilmesi için “vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları” gerekir.

Bu düzenlemelere göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bir kadroya vekâlet ettirilenlere, vekâlet görevi nedeniyle herhangi bir ödemenin yapılabilmesi için, görevlendirmenin usulüne uygun şekilde yapılması ve görevi yürütecek kişinin asilde aranan şartlara sahip olması gerekmektedir.

Bu itibarla, bir kadroya vekâleten atanacak kişinin, aynı kadroya asaleten atanabilmek için gerekli olan;

-Eğitim süresi ve bölüm şartını,

-Hizmet süresi şartını,

-Kurumda belli bir süre çalışma şartını,

-Belli görevlerde ve belli bir sürelerle çalışma şartını,

-Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı ile atama yapılan görevler için, bu sınavlara girebilme hakkını elde etmiş olma şartını

taşımaları gerekmektedir.

Tedvir

Uygulamada, bir göreve asaleten atanacaklarda aranan şartları taşımayan kişilerinde o görevi yürütmek üzere görevlendirildikleri durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Bu şekilde görevlendirilenlere (tedviren görevlendirilenler), o görevden dolayı; gösterge, ek gösterge, makam tazminatı, temsil/görev tazminatı, ek ödeme ile zam ve tazminatlar kapsamında herhangi bir ödeme yapılması ise mümkün olamamaktadır.

Öte yandan, tedviren görevlendirmenin hukuki dayanağının olmadığı konusunda Danıştay tarafından verilmiş çeşitli kararlar bulunmakla birlikte, bu şekilde görevlendirilenlere yapılacak ödemeler konusunda idari yargı yerlerince verilmiş farklı kararlara rastlamak da mümkün olabilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.