logo yeni

İHRAÇ EDİLENLERİN İADESİNE İLİŞKİN KHK HÜKÜMLERİ İLE KOMİSYON KARARLARI AYNI SONUÇLARI DOĞURMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

toplantiOHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK’larla kamu görevinden çıkarılmalarında hata yapıldığı anlaşılanların kamu görevine iadesine ilişkin düzenlemelerin sonuçları farklı olacak.

Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK’larda isimlerine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılanlar; sonradan çıkarılan KHK’larda yine isimlerine yer verilmek suretiyle kamu görevine iade edilebilirken, son çıkan KHK (685 sayılı) hükümlerine göre bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyonun oluşturulmasından sonra kamu görevine iadeler komisyon kararına bağlı olacak.

Ancak, konuya ilişkin hükümlere bakıldığında, KHK ile kamu görevine iade ile komisyon kararına istinaden göreve iadenin sonuçlarının aynı olmayacağı görülmektedir.

KHK ile kamu görevine iade

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ların eki listelerde isimlerine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılanların, yine KHK eki listelerde isimlerine yer verilmek suretiyle, kamu görevinden çıkarılmalarına ilişkin kanun hükmünde kararnamelerin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmaları yoluna gidilebilmektedir.

Bu şekilde kamu görevine iade edilenler;

**Kamu görevinden hiç çıkarılmamış gibi değerlendiriliyorlar.

**Kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte görevde bulundukları kumlarda göreve başlatılıyorlar.

**Kamu görevine iadelerine ilişkin KHK hükmünün yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamak zorundadırlar. (Bu sürede göreve başlamayanlar çekilmiş sayılmaktadır)

**Göreve başladıklarında, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının tamamı kendilerine ödeniyor.

**Yönetici kadrolarında görev yaparken kamu görevinden çıkarılmış olmaları durumunda, eski görevleri veya diğer yöneticilik görevleri dışındaki durumlarına uygun (öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun)  görevlere de atanabiliyorlar.

Komisyon kararına istinaden göreve iade

Kamu görevinden çıkarılanlar, 685 sayılı KHK uyarınca oluşturulacak komisyona yapacakları başvurunun kabul edilmesi durumunda, kamu görevine başlatılmak üzerek komisyon tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Bu şekilde bildirilenleler;

**Yönetici kadrolarında görev yaparken kamu görevinden çıkarılmış olmaları durumunda, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifleri yapılırken, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak.

**Statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilemiyor olmaları durumunda, atama teklifleri 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından eski kurumlarına yapacak.

**Statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmelerinin mümkün olması durumunda, atama teklifleri 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından, eski kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına (eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara) yapılacak.

**Atama tekliflerinin başka kurumlara yapılmasında, ilgili personelin ikamet ettiği il dikkate alınacak.

**Atama teklifi yapılanların göreve başlamaları, ilgili kurumlar tarafından atama işlemlerinin tamamlanmasından sonra olacak.

**Komisyon kararına istinaden kamu görevine başlayacak olanların, kamu görevinden hiç çıkarılmamış gibi değerlendirilip değerlendirilmeyecekleri konusunda hüküm bulunmuyor.

**Komisyon kararına istinaden kamu görevine başlayacak olanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başlayacakları tarihe kadar geçen süre için herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda hüküm bulunmuyor.

**Başvuruları komisyon tarafından kabul edilmeyenler, bu kararlara karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

**Başvuruları komisyon tarafından kabul edilerek Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifleri yapılanların, atama teklifine ilişkin unvan ve/veya kurum nedeniyle idari yargıda iptal davası açmalarına engel bir durum bulunmuyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.