logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIK ARAŞTIRMACILARININ DURUMU HAKKINDA BAKANLIK NE DEDİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik yonetimiMHP İstanbul milletvekili Edip Semih YALÇIN tarafından verilen “Sağlık araştırmacılarının kadroları, görev tanımları, mesleki gelecekleri ve özlük haklarına ilişkin” önergeye cevap geldi.

Yalçın önergesinde özetle sağlık araştırmacılarının yaşadıkları mesleki sorunları konu ederken, önergede yer alan sorular ve cevapları şöyle oldu:

SORU 1- Sağlık Araştırmacılarının tam olarak görev tanımı nedir?

CEVAP 1- Araştırmacının görev tanımı; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konulan değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programları hazırlamak, Kalkınma Planlan ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

SORU 2- Sağlık Araştırmacılarının performansa dayalı döner sermaye alamamasının nedeni nedir?

CEVAP 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 4 üncü ve 5 inci maddesine 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanım ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen hükümde; Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarda bulunmakta iken araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanların ek ödeme olarak döner sermaye ücretinden faydalanmaktadırlar.

SORU 3- Bakanlığımızda görev yapan ve özellikle Doğu ve Güney doğudaki illerimizde çalışan Araştırmacıların PYD/PKK/FETÖ kapsamında görevden alınanların yerlerine ve Kayyım atanan belediyelerde görevlendirmelerinin talep edilmelerine rağmen talepleri niçin uygun görülmemiştir?

CEVAP 3- Bakanlığımızın PYD/PKK/FETÖ terör örgütleri kapsamında görevden alınanların yerlerine Kayyım atama yetkisi bulunmamaktadır.

SORU 4- Sağlık Araştırmacılarının mesleki gelecekleri ne olacaktır? Emekliliğe teşvik gibi özendirici bir çalışma yapacak mısınız? (3600 ek gösterge makam ve görev tazminatı vererek emekli ikramiyelerinde emniyet mensupları gibi)

SORU 5- Sağlık Araştırma kadrolarının oluşturulma nedeni nedir? Bakanlıkların Kuruluş kanuna aykırı birimleri kaldırmayı düşünüyor musunuz?

SORU 6- Bakanlık Merkez Teşkilatında Şube Müdürlüklerinin olmamasının nedeni nedir? 3046 Sayılı Kanuna aykırı Bakanlıkta yapılanma sizce uygun mudur? Şube müdürlüklerini kurmayı ve eski Şube Müdürlerini göreve iade etmeyi düşünüyor musunuz?

SORU 7- Sağlık Araştırmacılarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmanız bulunmakta mıdır?

SORU 8- Sağlık Araştırmacıları ile ilgili düzenlenen Sayıştay raporu ile ilgili bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

SORU 9- Araştırmacıların mali hak kayıpları ile ilgili Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK'ya eklenmek üzere 18 Ocak 2014 tarih ve 28.886 Sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan 6514 Sayılı Torba Yasanın 8. Maddesine eklenen geçici 13. madde ile Araştırmacılar ile ilgili (idari İl Müdür Yardımcıları Şube Müdürü, Hastane ve Hastane Müdür Yardımcısı Araştırmacı olarak atananlar) mali haklarda “Şube Müdürlüğü” haklarından performansa dayalı ek ödeme hariç kısmen de olsa düzenleme yapılmış iken, kısa bir süre sonra Araştırmacılara verilen bu haklar tekrar 27.02.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan 6525 sayılı yasanın 41. maddesi uyarınca yeni bir yasal düzenleme ile Özel hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Oranları “Müdür Yardımcısı” seviyesine çekilerek ellerinden alınmıştır. Halen İl Sağlık Müdürlüğünde fiilen Şube Müdürlüğü görevini yürütenlerle Araştırmacı olanlar arasında aylık 800 TL. Fark bulunmaktadır. Bu kaybı gidermeyi düşünüyor musunuz?

SORU 10- İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin 663 Sayılı KHK. Kapsamında Araştırmacı olduğu 02 Kasım 2011 - 18 Ocak 2014 tarihleri arasında Özel Hizmet Tazminatları ile Ek Ödemelerinin düşürülmesi, Performansa Dayalı Ek Ödemelerinin de kaldırılması nedeniyle maaşlarının düşmesi sonucu geriye dönük; aylık ortalama 1000 TL kayıp meydana gelmiştir. 18 Ocak 2014 tarih ve 6514 Sayılı Torba yasa da kısmen verilen haklarla ilgili “kanun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.” hükmü konulduğundan Araştırmacılara geriye dönük alacakları ödenmemiştir. Sağlık Araştırmacılarının 26 aylık kayıplarını ödemeyi düşünüyor musunuz?

SORU 11- Araştırmacıların mali hak kayıplarının ellerinden alınan statüden kaynaklandığı bilinmektedir. Yukarıda belirtilen mali haklarla ilgili iki konu hakkında ödemeye/giderilmeye yönelik Bakanlığınızca bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılacak mıdır?

SORU 13- Bakanlık 2010 yılında yaptığı görevde yükselme sınavı ile Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü kadrolarına atadığı ancak 663 KHK ile araştırmacı; yaptığı personelin kazanılmış hakkını iade etmek için bir çalışma yapmakta mıdır?

CEVAP 4-5-6-7-8-9-10-11-13- 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan İl sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü ve hastane müdür yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri sona ermiş ve bu durumdakiler halen bulundukları kadro dereceleriyle araştırmacı kadrolarına atanmışlardır.

Bu çerçevede, 02/11 /2011 tarihi itibariyle İl sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü ve hastane müdür yardımcısı kadrolarında bulunmakta iken araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanlardan ve Hekim kadrosunda olanlardan, İl sağlık müdürü, il sağlık müdür yardımcısı, şube müdürü, hastane müdürü ve hastane müdür yardımcısı görevlerini yürüten personelin ek ödemesinin; 02/11/2011 tarihinden 02/05/2012 tarihine kadar olan 6 (altı) aylık süre için, yürüttükleri idari görev için öngörülen katsayılar esas alınarak hesaplanması ve söz konusu personele 02/11/2011 - 02/05/2012 tarihleri arasındaki sürelerde yapılan ek ödemeler ile mukayese edilerek aradaki farkın ödenmesi hususunda bir çalışma yapılarak, ilgili personele ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca: 27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6525 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile “Araştırmacı” kadrosundaki personelin özlük haklarında düzenleme yapılarak aylık maaş unsurları genel idare hizmetleri sınıfında yer alan aynı dereceli “Müdür Yardımcısı” kadro unvanı için öngörülmüş olan zam, tazminatlar ve ek ödeme oranları ile eşitlenmiştir. Bu vesile ile herhangi bir maddi kayıpları söz konusu değildir.

SORU 12- Görevden alınarak Araştırmacı yapılan personeliniz yerine atanan personelin ehliyet ve liyakati var mıdır? Menzil Cemaati ile ilişkilendirildikleri iddiaları doğru mudur?

CEVAP 12- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarına yönetici atamalarında göz önünde bulundurduğumuz yegâne ölçüt liyakat ilkesidir. Tamamen hukuk kurallarına göre gerçekleştirilen atama ve görevlendirme işlemlerinin yanı sıra, görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri de merkezi sınavlar yoluyla gerçekleştirilmekte olup önergede ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.