logo yeni

KURUMLAR İTİBARİYLE, BUGÜNE KADAR İHRAÇ/İADE SAYISI NE KADAR OLDU?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro215 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında kamu görevlilerinden bazıları meslekten/kamu görevinden çıkarılırken, hata sonucu ihraç edildikleri anlaşılanlar ise görevlerine iade ediliyor.

OHAL kapsamında bugüne kadar çıkarılan 19 adet KHK’nın bazıları, kamu personelinin meslekten veya kamu görevinden çıkarılmasına yönelik düzenlemeler de içerdi.

KHK'larla ihraç edilenler

667 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesi kapsamında; Anayasa Mahkemesi kararı ile 2 kişi,  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararı ile 2 kişi, Askeri Yargıtay kararı ile 7 kişi, Askeri Hakimler Komisyonu kararı ile 109  kişi ve HSYK kararlarıyla 3.659 kişi olmak üzere toplam “3. 779” kişi meslekten çıkarıldı. Meslekten çıkarılan hakim ve savcılardan 78’i görevlerine iade edildi.

Öte yandan, 667 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesi kapsamında kurumlar tarafından kamu görevinden çıkarılmış olmakla birlikte, Anayasa Mahkemesi tarafından kamu görevinden çıkarılan 41 kişi dışında, Resmi Gazete’de ve yayımlanmayan KHK’larda isimlerine yer verilmeyen personel sayısına bu yazımızda değinilmemiştir.

668, 669, 670, 672, 675, 677, 679 ve 683 sayılı KHK’lar ile toplam “91.000” kişi kamu görevinden çıkarıldı ve bunların toplam “630”u ise görevlerine iade edildi.

Toplam ihraç ve iadeler

OHAL kapsamında bugüne kadar toplam “94.820” kişi kamu görevinden/meslekten çıkarılırken, bunların “708”si görevlerine iade edildi. Böylelikle, kamudan ihraç edilenlerin toplam sayısı “94.112” kişiye ulaştı. (Resmi Gazete’de yayımlanmayan veya kurum internet sayfalarında duyurulmayan ihraçlar da olduğundan, toplam ihraç sayısı belirttiğimiz rakamdan daha fazladır)

Kamu görevinden çıkarılanların ve iade edilenlerin kurumlara göre sayısal dağılımı

(Resmi Gazete’de yayımlananlar ile kurumların internet sayfalarında duyurulanlar)

Kamu görevinden/meslekten çıkarılan

 (personel / kurumu)

İhraç edilen İade edilen Toplam ihraç
Hakim-Savcı 3659 78 3581
Anayasa Mahkemesi Üyesi 2 0 2
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi 2 0 2
Askeri Yargıtay Üyesi 7 0 7
Askeri Hakim Subay 109 0 109
Anayasa Mahkemesi personeli 41 0 41
Türk Silahlı Kuvvetleri 4841 41 4800
Jandarma Genel Komutanlığı 1922 0 1922
Sahil Güvenlik Komutanlığı 32 0 32
Emniyet Genel Müdürlüğü 20302 10 20292
TBMM 73 4 69
Sayıştay 153 0 153
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 7 0 7
BDDK 145 0 145
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 46 2 44
Diyanet İşleri Başkanlığı 1997 109 1888
Hazine Müsteşarlığı 79 0 79
SPK 37 0 37
Vakıflar Genel Müdürlüğü 30 1 29
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top. Başkanlığı 6 1 5
Avrupa Birliği Bakanlığı 6 0 6
AB Eğitim ve Gençlik Prog.Mer. Başkanlığı 3 0 3
Türk Akreditasyon Kurumu 6 0 6
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 102 2 100
TÜBİTAK 168 0 168
TSE 50 0 50
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 182 4 178
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 200 9 191
Dışişleri Bakanlığı 317 0 317
Gençlik ve Spor Bakanlığı (merkez) 108 1 107
Spor Genel Müdürlüğü 171 0 171
YÖ Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Müdürlüğü 151 0 151
Gıda Tar. ve Hay. Bak. ile bağlı ve ilgili kuruluş. 998 10 988
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 282 0 282
TÜİK 143 1 142
Kültür ve Tur Bak. ile bağlı ve ilgili kur. 212 30 182
Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları 6568 97 6471
Üniversiteler (akademik personel) 4486 58 4428
Üniversiteler (idari personel) 1097 0 1097
ÖSYM 15 0 15
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 22 0 22
Orman ve Su İşleri Bak. ile bağlı kuruluşları 532 3 529
Milli Eğitim Bakanlığı 30514 34 30480
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 196 0 196
Yargıtay 183 0 183
Danıştay 91 0 91
Yüksek Seçim Kurulu 1 0 1
Başbakanlık (merkez) 306 0 306
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1 0 1
Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar 4233 0 4233
Türkiye Adalet Akademisi 2 0 2
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 76 3 73
RTÜK 31 0 31
TMSF 15 0 15
TOKİ 12 0 12
TİKA 12 1 11
Kalkınma Bankası 14 0 14
TRT 357 2 355
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 573 10 563
Türk Patent Enstitüsü 14 0 14
KOSGEB 71 0 71
Çalışma ve Sos. Güv. Bak. (merkez) 92 0 92
Devlet Personel Başkanlığı 14 0 14
SGK 866 41 825
İş Kurumu Genel Müdürlüğü 310 0 310
İller Bankası 44 0 44
Ekonomi Bakanlığı 39 0 39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 48 0 48
Türkiye Petrolleri A.O. 75 0 75
Turkish Petroleum Inter. Comp.Ltd. Şti (TPIC) 4 0 4
Taşkömürü Kurumu 47 0 47
BOTAŞ 45 0 45
BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) 14 0 14
EÜAŞ 121 0 121
TEDAŞ 14 0 14
TETAŞ 3 0 3
TEİAŞ 186 1 185
EPDK 62 1 61
ETİ Maden İşletmeleri 57 0 57
MTA 43 0 43
Atom Enerjisi Kurumu 25 0 25
Kömür İşletmeleri Kurumu 68 0 68
TP Petrol Dağıtım A.Ş. 8 0 8
Rekabet Kurumu 15 0 15
İçişleri Bakanlığı 850 8 842
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 54 0 54
Mahalli idareler 2349 0 2349
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 10 0 10
Kalkınma Bakanlığı 65 0 65
DAP Bölge Kalkınma İdaresi 1 0 1
GAP Bölge Kalkınma İdaresi 12 0 12
KOP Bölge Kalkınma İdaresi 1 0 1
İstanbul Kalkınma Ajansı 9 0 9
Maliye Bakanlığı 1265 45 1220
Gelir İdaresi Başkanlığı 1187 48 1139
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 0 15
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 6 0 6
Devlet Malzeme Ofisi 25 0 25
Milli Piyango İdaresi 9 0 9
Denizcilik İşletmeleri 1 0 1
Gayrimenkul AŞ 1 0 1
Kamu Göz. Muh. ve Den. Stand. Kur. 5 0 5
Kamu İhale Kurumu 11 1 10
Ulaştırma Dnz.Hbr.Bak.(merkez ve taşra) 75 11 64
TCDD 167 0 167
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 18 1 17
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 23 2 21
Demiryolu Makinaları AŞ 15 0 15
DHMİ 124 24 100
Karayolları Genel Müdürlüğü 138 14 124
Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ 4 0 4
Vagon Sanayi AŞ 3 0 3
PTT 69 0 69
TÜRKSAT 41 0 41
HSYK- İdari personel 15 0 15
Milli Savunma Bakanlığı 7 0 7
Genel Kurmay Başkanlığı 1 0 1
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 28 0 28
MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL 5 0 5
TOPLAM 94820 708 94112

*Kamu görevinden çıkarılanların toplam sayısına, Resmi Gazete’de yayımlanmayan görevden çıkarmalar (Anayasa Mahkemesinin 41 personel dışında) dahil edilmemiştir. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.