logo yeni

calisanlar2 copy

İHRAÇ EDİLENLERİN GÖREVE İADESİ NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ise girme23 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 685 sayılı KHK, OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanların geriye dönüşünde uygulanacak usulü de belirledi.

Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK ile kamu görevinden çıkarılanların başvurularını da değerlendirip karara bağlamak üzere “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” oluşturuldu.

Bu Komisyon, OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanların yeniden kamu görevine dönmesine karar verebilecek.

**Komisyona ne zaman başvurulabilecek?

Komisyon tarafından başvuruların alınmaya başlanacağı tarih, 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren altı ayı içinde Başbakanlık tarafından ilan edilecek.

Komisyona başvurular valilikler aracılığıyla ya da en son görev yapılan (kamu görevinden çıkarıldığı) kuruma yapılabilecek.

Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilecek.  Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyona iletecek.

Komisyonun başvuru almaya başlayacağı tarihten önce yürürlüğe girmiş olan KHK’larla ilgili başvurular, başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulacak KHK’larla ilgili başvurular ise ilgili KHK’nın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılacak.

Başvurulara ve Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyonun teklifi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenecek ve ilan edilecek.

**Komisyon incelemeyi nasıl yapacak?

Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulacak. Süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, kapsamda olmadığı veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilecek.

Komisyon incelemelerini dosya üzerinden yapacak. Komisyon, inceleme sonucunda başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek.

**Komisyon kararları nasıl uygulanacak?

Kamu görevinden çıkarılanlara ilişkin başvurunun Komisyon tarafından kabul edilmesi durumunda, bu konudaki karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak 15 gün içinde yapılacak.

Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak.

KHK’ile kamu görevinden çıkarılmış olanlar, iade KHK’sı olmaksızın Komisyon kararına istinaden kamu görevine dönebilecek.

**Komisyon kararlarına karşı dava nereye açılacak?

Başvuru üzerine komisyon tarafından verilen kararlara karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar da, komisyona başvuruda bulunabilecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.