logo yeni

HER STATÜDE PERSONEL YURTDIŞINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtdisi2OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK, kamu kurum ve kuruluşlarının her statüdeki personelinin, TBMM kararlarına dayanılarak TSK personelinin gönderildiği ülkelerde geçici olarak görevlendirilebilmesi imkanı getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak yabancı ülkelere birlik hâlinde veya münferiden subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erler yurt dışı görevlendirilebiliyor.

Bu şekilde TBMM kararı ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil) geçici olarak gönderilebilecek.

Geçici olarak yurtdışında görevlendirilebilecek personelin statüsü konusunda herhangi bir sınırlama getirilmezken, yurtdışına gönderilecek personele (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere görev süresince aylık net ödeme yapılacak. (2017 yılının ilk altı aylık döneminde 2882 TL)

680 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesi

MADDE 83- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine (C) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir. Bunlara ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmez. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatın tutarı ile hangi hallerde kesileceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilir.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.