logo yeni

ALDIĞI HAPİS CEZASI BİR YILDAN AZ OLANIN MEMURİYETİ SONA ERER Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tutuklama 2İşledikleri suçlardan dolayı haklarında 1 yıldan az süreli hapis cezasına hükmolunan Devlet memurlarından bazılarının memuriyetine son verilirken, bazılarının ise infaz süresince memuriyeti askıya alınmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı hapis cezalarını memuriyete girmeye ve memuriyette kalmaya engel sayarken, bu cezalar dışındaki hapis cezalarını ise memuriyete engel görmemektedir.

1 yıldan az süreli hapis cezasının memuriyete etkisi

657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre;

*Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu işleyenler hakkında, 1 yıldan az süreli hapis cezası verilmiş olsa bile, bu kişiler memur olamaz ve memuriyette kalamaz.

*Sayılan bu suçlar kasten işlenmemiş olsa bile ya da bu suçlar sebebiyle verilen hapis cezaları affedilmiş olsa bile, bu suçlardan dolayı hüküm giymiş olanlar memur olamaz ve memur kalamaz.

*Yukarıda sayılan suçlar dışındaki bir suçtan dolayı 1 yıldan az süreli hapis cezasına hüküm giyilmesi memuriyete engel bir durum yaratmamakla birlikte, ilgili memurun görevine devam edebilmesi için bu mahkumiyet hükmünün ertelenmiş olması gerekmektedir. Hükmün ertelenmediği hallerde ise, hapis cezasının infazı süresince ilgili kişinin memuriyet statüsü devam ettirilmeyecek (memuriyete statüsü adeta askıya alınacak) ve cezanın infazı sonrasında talep etmesi halinde yeniden görevine dönebilecektir. 

Hükmün açıklanmasının geriye bırakmasının etkisi

İşlenen bir suç sebebiyle verilecek hapis cezasının memuriyete engel teşkil edeceği durumlarda, mahkeme tarafından hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmesi halinde, ortada bir mahkûmiyet hükmü bulunmayacağından, verilmiş olan hapis cezası memuriyete engel oluşturmayacaktır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.