logo yeni

KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ HANGİ İŞE DANIŞTAYIN HANGİ DAİRESİ BAKACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

danistayDanıştay Başkanlık Kurulu, 2016/72 sayılı Kararı ile Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümünü yeniden belirledi.

Danıştay’da; Üçüncü, Dördüncü, Yedinci, Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; diğer dava daireleri ise idari dava dairesi olarak görev yapacak. Dairesi değiştirilen derdest dosyalar (karar düzeltme hariç), mevcut halleriyle ilgili daireye devredilecek.

Kamu çalışanlarına ilişkin bazı konulardan kaynaklanan dava ve temyiz başvurularının görüleceği idari dava daireleri şunlar:

İkinci Daire

*Aile hekimliğine ilişkin mevzuattan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Yükseköğretim kurumları öğretim elemanları hariç olmak üzere; bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile yükseköğretim kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan kaynaklana (Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan) davalar ve temyiz başvuruları.

Beşinci Daire

*Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil, disiplin, sicil, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme ve memurluğa alınma şartlarından her hangi birini memurluk sırasında kaybetme nedeniyle göreve son verme işlemleri (görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemleri hariç) ile emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemlerinden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Kamu görevlilerinin re'sen emeklilik işlemlerinden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (yazılı yarışma sınavı ve mülakat, adaylık statüsü ve süreci ile mesleğe kabul işlemleri ve disiplin işlemleri dahil) davalar ve temyiz başvuruları.

*Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

Sekizinci Daire

*Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusundan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatından kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Öğrenci ve öğrenim işlerinden davalar ve temyiz başvuruları.

*Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dâhil) kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

Onbirinci Daire

*Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Re'sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan (Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden doğan uyuşmazlıklar dahil) kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Kamu konutları ve harcırah mevzuatından kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Kamu görevlilerinin çalışma saatleri ve izinleri ile sosyal hak ve yardımlarından kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

Onikinci Daire

*Kamu görevine alınma ile ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Adaylık statüsü ve süreci île ilgili (göreve son verme, disiplin cezalan, sicil ve başarı değerlendirmesi dâhil) işlemlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden (Beşinci Dairenin görevleri dışında kalan) işlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemlerden kaynaklanan davalar ve temyiz başvuruları.

Danıştay Başkanlık Kurulunun, 2016/72 sayılı işbölümü Kararı için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.