logo yeni

657 SAYILI KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tbmm2657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül” başlıklı maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığı personeli yönüyle değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İRGİL tarafından hazırlanan “14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesine bir cümle eklenmesini öngörüyor.

Yapılmak istenen değişiklik; Milli Eğitim Bakanlığı personeline başarı belgesi verilmesinde, illerde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve ilçelerde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yetkili olmasının sağlanması amaçlanıyor.

657 sayılı Kanundaki mevcut düzenlemeye göre;

**olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebiliyor.

**üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi veriliyor.

**üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebiliyor.

Kanun Teklifinin Meclis tarafından aynı şekilde kabul edilmesi durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı personeline başarı ve üstün başarı belgesi, illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ve ilçelerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilebilecek. 

14/07/1965 TARİHLİ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinin birinci fıkrasına son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Milli Eğitim Bakanlığında görevli Devlet memurları için bu yetki il ve ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüklerine aittir."

MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.