logo yeni

ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMACI KADROLARINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELERİ İPTAL ETTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiAnayasa Mahkemesi, 6639 sayılı torba Kanunda yer alan ve kamu görevlilerini de ilgilendiren bazı düzenlemeleri iptal etti. İptaller arasında, bazı personelin bulundukları kadrolardaki görevlerinin sona erdirilerek Araştırmacı kadrolarına atanmasını sağlayan düzenleme de yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan bazı kadrolarda görev yapanların, görevlerinin hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesi öngören düzenleme iptal edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personeline ilişkin iptal edilen düzenleme

6639 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Torba Kanun” hükümlerine istinaden, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğüne ait bazı kadrolarda görev yapan personelin görevi 15 Nisan 2015 tarihinden geçerli olarak sona ermek suretiyle Araştırmacı kadrolarına atanmaları sağlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 2.11.2016 tarihli ve Esas:2015/61, Karar:2016/172 sayılı Kararı ile söz konusu düzenlemeyi Anayasaya aykırı görerek iptal etti.

6639 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici bir madde eklenmişti. Söz konusu geçici maddenin birinci fıkrası şöyle:

"(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil/Unvanlı Daire Başkam, Daire Başkam, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Federasyon Genel Sekreteri, Yurt Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu fıkrada sayılanlar Araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. "

Anayasa Mahkemesi, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “...Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve..." ibaresini iptal etti.

İptal gerekçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve bu kurumlara ait bazı kadrolarda bulunanların görevlerinin sona ermesini gerektiren hukukî ve fiilî zorunluluğun olmadığı; söz konusu kadrolarda görev yapan kişilerin bu görevlerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın son verilmesini öngören kuralın hukukî güvenlik ilkesiyle bağdaşmayacağı değerlendirmelerinde de bulunuldu.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.