logo yeni

DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN BİR HÜKMÜNÜN İPTALİ GÜNDEMDE

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesi657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  “Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül” başlıklı düzenlemesinde yer alan bir fıkranın iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanacak.

Açılan bir davada iler sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını uygun gören Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesinin dördüncü fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 14 Aralık 2016 tarihinde yapacağı toplantının gündemine söz konusu iptal istemini de aldı.

İptali istenen fıkra neyi düzenliyor?

657 sayılı Kanununun 122 nci maddesi hükümlerine göre, Devlet memurlarına; başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebiliyor.

İptali istenen fıkra ise, yürütmekte oldukları hizmetlerin özellikleri göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşları tarafından (başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül konusunda) memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmeye yönelik farklı değerlendirme ölçütleri belirleyebilmelerine imkan veriyor.

 Memurların başarı belgesi ve ödül alması

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebiliyor.

Üç defa başarı belgesi alan memura ise üstün başarı belgesi verilirken, aynı zamanda merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebiliyor.

İptali istenen düzenleme

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  “Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül” başlıklı 122 nci maddesinin dördüncü fıkrasının iptali talebi görüşülecek. Söz konusu fıkra şöyle:

“Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.