logo yeni

MESLEKİ VEYA TEKNİK LİSE MEZUNLARININ YÜKSELEBİLECEĞİ EN ÜST DERECE

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadroKamu kurum ve kuruluşlarına ait memuriyet kadrolarına mesleki veya teknik lise mezunu olarak başlayanların ya da memuriyetleri sırasında bu seviyede eğitim tamamlayanların yükselebilecekleri derecelere (eğitim seviyelerinin değişmesi hali hariç) sınır getirilmiştir.

Mesleki veya teknik lise mezunlarının memuriyete giriş ve yükselme seviyesi

Memuriyete giriş ve azami yükselme dereceleri/kademeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olup, yükselebilecekleri en üst dereceye ulaşmış olan memurlar için, kadro şartı aranmadan kazanılmış hak aylığı bakımından bir üst dereceye yükselebilme imkanı da tanınmıştır.

657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre, “lise dengi okul mezunu” olarak da adlandırılan mesleki veya teknik lise mezunları, Devlet memuriyetine 12/2’den başlamakta ve kazanılmış hak aylık seviyesi bakımından 3/8’e kadar yükselebilmektedirler.

Öte yandan, mesleki veya teknik lise mezunlarının bazı hallerde 2 nci dereceye yükselerek bu derecenin son kademesine (6 ncı kademe) kadar ilerlemeleri mümkün olabilmektedir.

Mesleki veya teknik lise mezunlarının 2 nci dereceye yükselmesi

Eğitim durumları itibariyle yükselebilecekleri en üst derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurlar, bazı şartlar dahilinde kazanılmış hak aylığı bakımından bir üst dereceye yükselebilmektedirler.

Memurların, yükselebilecekleri en üst derecenin üstündeki dereye yükselmesinde aranan “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlar” şartı, 2011 yılında yapılan değişiklikle “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanlar”” şeklinde değiştirildi ve geçiş döneminde sicil ve disiplin cezasına göre değerlendirme yapılması kuralı getirildi.

Konuya ilişkin düzenlemenin son haline göre; mesleki veya teknik lise mezunu Devlet memurları, kazanılmış hak aylığı bakımından 3/4’e ulaştıklarında, son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları durumunda 2 nci dereceye yükselebilecek.

Mesleki veya teknik lise mezunu memurun, herhangi bir disiplin cezası (uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması) alması durumunda, başka bir engel bulunmadığında 2 nci dereceye yükselebilmesi için izleyen 8 yıl içinde başka bir disiplin cezası almaması halinde mümkün olacak.

Geçiş döneminde durum

Eğitim durumları itibariyle yükselecekleri derecenin üst derecesine yükselmede aranan “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma” şartının tam olarak uygulanması en erken 2019 yılında olabilecek. Bu zamana kadar ise karma bir değerlendirme (sicil notu ve disiplin cezası) söz konusu olacak.

Buna göre, mesleki veya teknik lise mezunu memur, kazanılmış hak aylığı bakımından 3 /4’e ilerlemeye;

*2016 yılında hak kazanmışsa; 2008-2009-2010 yıllarına ait 3 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üstü olması şartı ile 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında disiplin cezası almamış olma şartını taşıması durumunda, 2016 yılında 2 nci dereceye yükselebiliyor.

*2017 yılında hak kazanırsa; 2009-2010 yıllarına ait 2 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üstü olması şartı ile 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında disiplin cezası almamış olma şartını taşıması durumunda, 2017 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

*2018 yılında hak kazanırsa; 2010 yılı sicil notunun 90 ve üstü olması şartı ile 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında disiplin cezası almamış olma şartını taşıması durumunda, 2018 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

*2019 yılında hak kazanırsa; 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında disiplin cezası almamış olması durumunda, 2019 yılında 2 nci dereceye yükselebilecek.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.