logo yeni

BİR BAKANLIĞIN YURTDIŞI GÖREVLENDİRME KURALLARI DEĞİŞİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtdisi2Meclis Başkanlığına AKP Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ tarafından sunulan Kanun Teklifinde, Ekonomi Bakanlığının personeline ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. 

“Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”, Ekonomi Bakanlığının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personele ilişkin bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin hükümler de içeriyor. 

637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı değişiklikler öngören Kanun Teklifinin ilgili hükümlerinin hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi durumunda; 

**Yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanmada aranan, atamanın yapılacağı tarihte merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az üç yıl görev yapmış olma şartında, muvazzaf askerlik süresi bu süreye kesecek. (Mevcut durumda, askerlik süresi atamada aranan süreyi kesmiyor) 

**Ekonomi Bakanı, yurt dışı teşkilatlarındaki personelin görev sürelerini yarısına kadar uzatabilecek. (Yurtdışı teşkilatında görev süresi 4 yıldır. İkinci yılın sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinlerde yeni görev yerinde görev süresi 3 yıldır. Mevcut durumda, Bakanın yurtdışı görev sürelerini uzatma yetkisi yok) 

**Yurtdışında temsil, hizmet ya da görev gereklerini yerine getirmediği değerlendirilen veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamayan veya haklarında ceza kovuşturması başlatılan memurlar, merkeze daimi görevle çağrılabilecek. (Mevcut durumda, dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görev için belirlenen performans ölçütlerini karşılayamayanlar, disiplin kurulu kararı ile süresinden önce geri çekilebiliyor)

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.