logo yeni

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin2Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle; Adalet Bakanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli memurların disiplin işlemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

2016/9358 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan ve 1 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişikliğine göre; Adalet Bakanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli memurların disiplin işleriyle ilgili olarak, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği kapsamındaki bütün düzenlemeleri yapma yetkisi, ilgisine göre Adalet Bakanında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanında ve Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunda olacak.

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Adalet Bakanlığında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda ve Türkiye Adalet Akademisinde görevli memurların disiplin işleriyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemeleri yapma yetkisi ilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı, Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı ve Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kuruluna; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi ise Başbakana aittir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.