logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU PERSONELİNDEN BAZILARI YURT DIŞI GÖREVE GÖNDERİLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtdisiTürkiye Maarif Vakfı tarafından yürütülecek faaliyetlerde ihtiyaç duyulması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve öğretim elemanları Türkiye Maarif Vakfının talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca (yurt içi ve yurt dışında) görevlendirilebilecek.

OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı KHK, Türkiye Maarif Vakfında personel görevlendirilmesine ilişkin hususları da düzenledi.

Maarif Vakfında kamu personeli görevlendirilebilecek

Vakıf hizmetlerinin yürütülmesi bakımından personel ihtiyacı duyulması durumunda, Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Maarif Vakfının talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca görevlendirilebilecek.

Bu şekilde görevlendirilebilecek azami personel sayısı Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Türkiye Maarif Vakfı, görevlendirilen personelin, görevlendirildiği yere gidiş ve geliş harcırahı ile yurtdışında görev yaptığı sürece alacağı ücret ödemelerini kendi bütçesinden yapacak.

İlgili kurumlar, söz konusu görevlendirmeleri süresi dolmadan sonlandırabileceği gibi Türkiye Maarif Vakfının gerekçeli talebini uygun görmesi halinde de sonlandırabilecek. Görev süresinin bitimini veya görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen 15 gün içinde görevlerine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılacak.

Aylıklı izinli olarak görevlendirme

Görevlendirme en çok 2 yıl olacak. Süre sonunda aynı usulle ikişer yıl süreyle görevlendirme en fazla üç defa uzatılabilecek. (bir personel toplam 8 yıl aylıklı görevlendirilmiş olabilecek)

Görevlendirilenler bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılacak. Bunlara, yurtdışında görev yaptıkları süre için, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığını geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilecek.

Ücretsiz izinli görevlendirme

2 yıl süreyle aylıksız izinli olarak da Vakıfta görevlendirme yapılabilecek. Bu izin her iki yılda bir atamaya yetkili amirinin onayı ile memuriyetleri süresince on yıla kadar uzatılabilecek.

Bunlara, yurtdışında görev yaptıkları süre için, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının üç katını geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilecek.

Bunlardan görevlerine dönenlerin Türkiye Maarif Vakfında geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilecek.

Bunların emeklilik hakları, önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle sürdürülecek. Aylıksız izinli sayıldıkları süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.