logo yeni

MSB, NAKLEN KARİYER MESLEK PERSONELİ ALACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

milli savunma bakanligiOHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin düzenlemeler içeren 676 sayılı KHK’da yer alan hükümler arasında, Milli Savunma Bakanlığına ait kariyer meslek kadrolarına kurum içinden sınavla ve diğer kurumlardan naklen atama yapmaya imkan veren düzenlemeler de yer alıyor.

676 sayılı KHK’nın, “1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanun”a konuya ilişkin olarak eklediği geçici maddelere göre;

Kurum dışından yapılacak naklen atamalar

**Mesleğe özel yarışma sınavı ile girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını kazanarak, müşterek kararla atanmış olan ve 29 Ekim 2016 tarihi itibariyle 45 yaşını aşmayanlardan, kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi, Başkontrolör unvanlarını taşıyanlar Milli Savunma  Bakanlığında “Başmüfettiş” kadrolarına; Müfettiş, Denetçi, Kontrolör unvanlarını taşıyanlar ise “Müfettiş” kadrolarına, 29 Ekim 2017 tarihine kadar naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı en çok 50 olacak.

**657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında mesleğe alınanlardan, özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavlarında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, 29 Ekim 2017 tarihine kadar; toplam Millî Savunma Uzmanı kadrosunun %20’si kadarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, Millî Savunma Uzmanı olarak naklen atanabilecek.

Kurum içinden sınavla yapılacak atamalar

**Yapılacak sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapmış ve Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevli bulunanlardan; yaş, KPSS ve yabancı dil şartı aranmaksızın (657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar); 29 Ekim 2017 tarihine kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı sırasına göre Millî Savunma Uzmanı kadrosuna atanacak. Bu şekilde yapılacak atama sayısı, Millî Savunma Uzmanı kadro sayısının %20’sini geçemeyecek.

**Yapılacak sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapmış ve halen Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görevli bulunanlardan; yaş, KPSS ve yabancı dil şartı aranmaksızın(657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar); 29 Ekim 2017 tarihine kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgisine göre Genelkurmay Başkanlığı veya Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı sırasına göre Silahlı Kuvvetler Uzmanı kadrosuna atanacak. Bu şekilde yapılacak atama sayısı, Silahlı Kuvvetler Uzmanı kadro sayısının %20’sini geçemeyecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.