logo yeni

İLAVE 1 DERECEDEN YARARLANANLARIN TERFİ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel9Daha önce ilave 1 derece yükselmesi yapmamış olan Devlet memurlarına, bu yıl Ocak ayında (15 Ocak 2016 tarihi itibariyle Devlet memuriyetinde bulunanlar ile o tarihte aylıksız izinli olanlara) ilave 1 derece verildi.

İlave 1 derece almış olmanın, 2016 yılında yapılacak kademe/derece terfi tarihlerini (kazanılmış hak aylık seviyesi bakımından) değiştirip değiştirmeyeceği konusunda Devlet memurları tarafından Sitemize sorular iletilmektedir.

İlave 1 derece verilmesi

2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme hükümleri gereği, 15 Ocak 2016 tarihinde görevde bulunan (aylıksız izinde olanlar dahil) ve daha önce ilave derece ilerlemesine ilişkin düzenleme hükümlerinden yararlanmamış olanlar kazanılmış hak aylıkları (ve 1 Ekim 2008 öncesi memuriyete girenlerin emekli keseneklerine esas seviyeleri), öğrenim durumlarına ve kadro şartına bakılmaksızın, bir üst derecenin aynı kademesine getirildi.

Bu uygulamayla, 15 Ocak 2016 tarihinden sonra Devlet memuriyetine ilk defa girenler ile bu tarihten sonra yeniden memuriyete girenlerden daha önce ilave derece yükselmesinden yararlanmayanlar hariç olmak üzere, bütün memurlar ilave 1 derece almış oldu.

Kademe ilerlemesi

Memurun görevinin önem ve sorumluluğunda herhangi bir artış olmaksızın, bulunduğu derece içerisindeki aylık göstergesinin ilerlemesine kademe ilerlemesi denilmektedir.

Memurun kademe ilerlemesi yapabilmesi; bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartına bağlıdır.

Kademe ilerlemesi yapabilmek için gerekli şartları taşıyan her memur, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi yapan memurun aylığı, ilerleme tarihini izleyen aybaşından itibaren ilerlediği kademenin göstergesi esas alınarak ödenir.

Derece yükselmesi

Bazen görevinin önem veya sorumluluğunda artışa da sebep olacak şekilde, memurun bulunduğu derecenin üstündeki dereceye yükselmesi anlamına gelen derece yükselmesi, memurun aylığında artışa da sebep olur.

Devlet memurlarının derecesi; üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olması, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması halinde (eğitim durumu itibariyle yükselebileceği seviyeyi aşmamak kaydıyla) bir üst dereceye yükselir.

Memurun görevinin niteliğini değiştirmeyen derece yükselmesinde, derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden aybaşından itibaren, memur yükseldiği derecenin ilk kademesinin gösterge rakamına göre aylık alır. Ancak, yeni derecenin ilk kademe göstergesi daha önce hak kazanmış olduğu kademe göstergesinden düşük olursa, hak kazanılmış olunan göstergeye eşit olan kademenin aylığını alır. Görevin niteliğinde değişiklik doğuran derece yükselmesinde ise, yeni derecede göreve başlama tarihini takip eden aybaşından itibaren memur bu derecede bulunacağı kademenin aylığını alır.

Derece yükselmesinin terfi tarihine etkisi

Devlet memurlarının terfi tarihleri, intibak işlemlerinden kaynaklı bazı haller ile aylıksız izin kullanma ve memuriyetten ayrılarak yeniden dönme halleri dışında aynı kalır.

Normal koşullarda memur yılda sadece 1 kademe ilerlemesi yapar. Bu ilerleme terfi tarihlerinde gerçekleşir.

Öte yandan, ilave derece alınması, ilgili memurun terfi tarihini etkileyen bir husus olmayıp, memurun bir üst dereceye çıkmasını sağlamakta ve üst derecede bulunacağı kademedeki terfş tarihi eski terfi tarihi olacaktır.

Ayrıca, 2016 yılında verilen ilave dereceyle memurun derecesinin ve kademe göstergesinin yükselmiş olması, memur için “kademe terfii” niteliğinde bir işlem olmadığından, 2016 yılı içerisinde terfi tarihi geldiğinde kademesinin ilerlemesi gerekecek ve memurun terfi tarihi değişmemiş olacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.