logo yeni

OHAL DÖNEMİNDE MEMURUN DİSİPLİN UYGULAMALARI DEĞİŞEBİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinHangi fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında hangi disiplin cezasını kimin vereceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmek” ve kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerde ise disiplin cezası verecek amir ve kurullar belirlenmiştir. Ancak, OHAL dönemlerinde memurların disiplin uygulamaları değişebilmektedir.

Disiplin cezası

Mevzuatta emredilen ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, uyulması zorunlu kılınan hususları yapmayan ve yasaklanan işleri yapan Devlet memurlarına, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre çeşitli disiplin cezaları verilebiliyor.

Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller ağırlık derecelerine göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası olmak üzere beş başlık altında toplamıştır.

Bunlardan uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezalarından herhangi birini gerektiren fiil veya hallerin işlenmesi durumunda, ilgili özel yönetmelikleriyle belirlenmiş olan disiplin amiri tarafından disiplin cezası verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren fiil veya hallerin işlenmesi durumunda, ilgili özel yönetmelikleriyle belirlenmiş olan kurum disiplin kurulunun kararı üzerine atamaya yetkili amir (il disiplin kurulu kararı aranan hallerde ilgili vali) tarafından disiplin cezası verilir. Devlet memurluğundan çıkarma gerektiren fiil veya hallerin işlenmesi durumunda, amirlerin isteği üzerine ilgili kurum yüksek disiplin kurlu tarafından disiplin cezası verilir.

OHAL döneminde durum

2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, Devlet memurları hakkında uygulanacak bazı disiplin hükümlerini de düzenlemiştir.

OHAL Kanununda yer alan düzenlemeye göre;

Bölge valisi ve görevlendirilmeleri veya görevli olmaları halinde il valisi, OHAL Kanunu uyarınca verilen görevleri yapmayan veya savsaklayan veya alınan tedbirlere uymayan Devlet memurları hakkında, tabi oldukları disiplin mevzuatında bu fiillerin disiplin cezasını gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın, durumun ağırlığını dikkate alarak uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarını doğrudan doğruya vermeye ve uygulamaya yetkilidir.

Öte yandan, memurlar hakkında disiplin hükümlerinin nasıl uygulanacağı ile hangi fiil veya halleri işleyenlerin Devlet memuriyetinden çıkarılacağı hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiş olmasına rağmen, ilan edilen OHAL kapsamında KHK’lar ile tedbirler alınırken, 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin bir kısmının veya tamamının uygulanmaması ya da işlenen fiiller karşılığında verilecek cezalarda değişiklik yapılması yoluna gidilebilmektedir.

Örneğin, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında alınan tedbirler arasında; terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen memurların memuriyetine son verilmesi ve bu işlemlerin disiplin uygulaması dışında yapılması hususu da yer alıyor.

Hangi fiil için hangi cezanın verileceğini vali belirleyebiliyor

OHAL Kanunu hükümlerine göre, olağanüstü hal ilan edilen yerlerde ilgili vali;

*2935 sayılı OHAL Kanunu uyarınca verilen görevleri yapmayan veya savsaklayan veya alınan tedbirlere uymayan Devlet memurları hakkında disiplin cezası verebilir.

*657 sayılı Kanunda disiplin cezası gerektiren fiiller arasında sayılmayan bir fiilden dolayı da Devlet memuru hakkında disiplin cezası verebilir.

*İşlendiğini değerlendirdiği fiilin ağırlığını dikkate alarak uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarından birini doğrudan doğruya verebilir ve uygulayabilir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.