logo yeni

MÜSTAFİ SAYILANLARIN YENİDEN MEMURİYETE DÖNMESİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ise girme2Memuriyetten istifa etmedikleri halde bazı hallerin gerçekleşmesiyle memuriyetten istifa etmiş (müstafi ) sayılarak memuriyetle ilişikleri kesilenlerin memuriyete yeniden dönebilmesi her zaman mümkün olamamaktadır.

Müstafi sayılma

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “çekilmiş sayılma” şeklinde yer alan ve “müstafi sayılma” olarak da bilinen hükümler, ilgili memurun memuriyetle olan ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın, memurun çekilmiş sayıldığı (istifa isteğinde bulunmuş sayıldığı) hallere, 657 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinde rastlanmaktadır. Örneğin;

**İzinsiz veya kurumu tarafından kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın, görevine kesintisiz şekilde 10 gün gitmeyen memur, memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

**Belli bir mazerete istinaden aylıksız izin kullanan memur, aylıksız izin süresi bitmeden önce söz konusu mazeretin ortadan kalkması durumunda, 10 gün içinde görevine dönmez ise memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

**Çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanan memur, aylıksız izin süresi bitiminde görevine dönmez ise memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

**Başka yerdeki bir göreve naklen atanma emrini tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yere hareket edip belli yol süresini izleyen iş gününde görevine başlamayan memur, kendisine tanınacak aylıksız 10 günlük süre sonunda da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevine başlamaz ise memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

**Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak (şahsen özel burs sağlayanlar dahil) yurt dışına gitmesine izin verilen memur, izin süresi sonunda görevine dönmez ise memuriyetten çekilmiş sayılmaktadır.

Müstafi sayılanların yeniden memuriyete dönmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çekilmiş (istifa etmiş) sayılanların yeniden atanmaları, çeşitli şartların varlığı ve kurumların takdir hakkı çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

Memuriyetten çekilenlerin yeniden atanabilmesi için;

**Bekleme süresini tamamlamaları gerekir.

Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca çekilmiş sayılanlar, en az 1 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

Devir ve teslim yükümlülüğü olanlar, gerekli işlemleri tamamlamadan görevlerinden çekilmiş sayılmışlar ise, en az 3 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.

Öte yandan, olağanüstü hal uygulanan yerlerde görev yaparken çekilmiş sayılanların hiçbir surette yeniden memuriyete alınmayacağını değerlendirmekteyiz.

**Atanacakları sınıfta boş kadro bulunması ve sınıf ile kadro için aranan nitelikleri taşımaları gerekir.

**Memuriyetten çekilme ve çekilmiş sayılma sayılarının ikiden fazla olmaması gerekir.

16.05.1982 tarihinden sonra memurluktan iki defadan fazla ayrılmamış (istifa veya istifa etmiş sayılma) olmaları (seçimler nedeniyle veya benzeri türde yasal düzenlemeler gereği olan çekilmeler hariç) gerekir.

**Açıktan atama usulüne uyulması gerekir

Çekilmiş sayılanlardan gerekli şartları taşıyanların yeniden memuriyete dönebilmesi, açıktan atama uygulamaları kapsamında mümkün olabilir. Burada önemli olan husus, atanmak istenen kurumun ilgiliyi atamayı kabul edip etmemesidir.

Ayrıca, asil memur olarak atandıktan sonra çekilmiş sayılanların (müstafi sayılan) yeniden memuriyete dönebilmesi, ayrıldıkları kuruma ya da diğer kurumlara olabilmektedir.

Öte yandan, aday memur iken görevinden çekilmiş sayılanların yeniden memuriyete (yeni bir sınav sonucuna dayanmadan) dönebilmesi, sadece ayrıldıkları kurumlara olabilmektedir. (DPB mütalaaları çerçevesinde uygulama bu şekilde yapılmaktadır).

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.