logo yeni

1 EKİM 2008 ÖNCESİ İŞE GİRENLER, DIŞARIDAN PRİM ÖDEYEREK MEMUR EMEKLİSİ NASIL OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekliDevlet memurlarının, bazı şartları taşıyor olmaları durumunda, memuriyetten ayrılarak dışarıdan prim ödemek suretiyle memur emeklisi olmaları mümkündür.

Emeklilik hakkını elde etmeden memuriyetten ayrılanların dışarıdan prim ödeyerek memur emeklisi olmasında, memuriyete giriş tarihinin 1 Ekim 2008 öncesi veya sonrası olma durumuna göre farklı şartlar aranmaktadır. Bu yazımızda, 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete girmiş olanların durumuna değinilecektir.

1 Ekim 2008 öncesi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi göreve başlayanların isteğe bağlı sigortalılığı, 5434 sayılı Kanunun (mülga) 12 nci maddesine göre yapılmaktadır. (Mülga olan bu düzenleme, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine istinaden ilgilileri hakkında uygulanmaktadır)

Dışardan prim ödeyerek memur emeklisi olabilmek için gerekli şartlar

1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve) girenlerden;

*Herhangi bir nedenle memuriyetten ayrılan (memurluktan çıkarılmamış, memur olma şartlarını yitirmemiş ve olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket etmemiş olmak şartıyla),

*En az 10 yıl memuriyet hizmeti bulunan (fiili hizmet süresi, itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süresi, borçlanılan hizmet süresi 10 yıl hesabına dahil edilmez),

*Memuriyetten ayrıldıktan itibaren en geç 6 ay içinde yazılı talepte bulunarak isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyen (SGK Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına yazılı başvuru)

kişiler, başvurularını izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılırlar.

Öte yandan, sosyal güvenlik kurumu ile zorunlu olarak ilgilendirilmeyi gerektiren bir görevde çalışanlar (sigortalı, bağkur) ile kendilerine sosyal güvenlik kurumundan aylık bağlanmış olanlar isteğe bağlı iştirakçi olamazlar. Bunların, sosyal güvenlik kurumuna tabi görevlerinin sona ermesi durumunda,  altı ay içinde müracaatta bulunarak isteğe bağlı iştirakçi olmaları mümkündür.

Prim miktarının hesabı ve ödenmesi

Memuriyetten ayrılıp isteğe bağlı iştirakçi olanların her ay ödeyecekleri prim miktarı, görevlerinden ayrıldıkları tarihte emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri ile güncel katsayılara göre hesaplanır.

Bu şekilde hesaplanan emekli keseneğine esas matrahın %16’sı oranında kesenek ve %20’si oranında da kurum karşılığı tutarının ilgili kişi tarafından, ait olduğu ay içinde SGK hesabına yatırılması gerekir. İsteğe bağlı iştirakçiler ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi öderler.

Primleri süresi içinde ödenmeyen veya eksik ödenen aylar, hizmet olarak sayılmaz ve eksik ödemeler sonradan ödenerek tamamlanamaz.

Prim ödenen sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve  her üç yılı için de bir derece yükselmesi (eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri seviyeyi geçmemek üzere) uygulanmak suretiyle, ilgililerin emekliliğe esas derece/kademelerine eklenir.

İsteğe bağlı sigortalılık ile ilgili diğer hususlar

İsteğe bağlı sigortalılıktan ayrılmak isteyenler, taleplerini içeren dilekçeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna ilettiklerinde, dilekçenin Kurum kayıtlarına girme tarihini izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı sigortalılıktan çıkarılırlar. Ayrıca, kesintili veya kesintisiz olarak toplam altı aydan daha fazla süre primlerini ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer. Bunlar yeniden Emekli Sandığı Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalı olamazlar.

Öte yandan, isteğe bağlı sigortalı olarak geçirilen süreler, ilgililerin; kazanılmış hak aylık seviyelerini, kıdem sürelerini ve emekli ikramiyesi hesabında esas alınan hizmet sürelerini etkilemez.

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında ilk defa veya yeniden isteğe bağlı sigortalı olamayanların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 50, 51 ve 52. maddelerine göre isteğe bağlı sigortalılıkları söz konusu olabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.