logo yeni

KURUMLAR, BİLGİ EDİNME KAPSAMINDA İSTENEN HER BİLGİYİ VERİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

dilekceKamu kurum ve kuruluşları, bazı istisnalar dışında kalan her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmakla yükümlü tutulmuştur.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkına ilişkin hususlar düzenlenirken, kurum ve kuruluşların hangi bilgi ve belgeleri vermeyecekleri de belirtilmiştir.

Bu düzenlemelere göre, bilgi edinme uygulamaları kapsamında gerçek veya tüzel kişiler tarafından istenen bilgi ve/veya belgenin, ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından verilmesi zorunluluğu bulunmadığı gibi bazı bilgi ve/veya belgeler ise verilmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi edinme hakkı kapsamında istenemeyecek ya da istenmesi halinde verilemeyecek olan bilgi ve/veya belgeler şunlar:

Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler

Açıklanması halinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler

Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler

Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler (kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar hariç) bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;

*Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,

*Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,

*Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,

*Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek

bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler

Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;

*Suç işlenmesine yol açacak,

*Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek,

*Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek,

*Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek

nitelikteki bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Özel hayatın gizliliği

Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Haberleşmenin gizliliği

Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Ticari sır

Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Kurum içi düzenlemeler

Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler (söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır) bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Tavsiye ve mütalaa talepleri

Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.