logo yeni

SÜRESİ İÇİNDE LOJMAN BOŞALTILMAZSA NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman2Oturdukları kamu konutundan çeşitli sebeplerle çıkmaları zorunlu tutulan kamu görevlileri, belli bir süre içinde konutu boşaltmadıklarında, konuttan çıkarılabilmektedirler.

Kamu konutlarına ilişkin düzenlemelere, “Kamu Konutları Kanunu” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan “Kamu Konutları Yönetmeliği”nde  yer verilmiştir. Öte yandan, özel düzenlemelerde de kamu konutlarına ilişkin hükümlere rastlanabilmektedir.

Lojmandan çıkmanın zorunlu olması

Kamu Konutları Yönetmeliğine göre bazı hallerde kamu konutunun (lojman) boşaltılması zorunludur. Örneğin;

-Özel tahsisli, görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanların, tahsise esas görevlerinin son bulduğu tarihten itibaren iki ay içinde; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenlerin ise en geç 6 ay içinde konutu boşaltmaları gerekir.

-Sıra tahsisli konutlarda oturanların, beş yıllık oturma süresinin bitiminden itibaren 15 gün veya yararlanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam etmeleri durumunda ise çıkmaları için yapılan tebligattan itibaren 1 ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil veya memuriyet sıfatının kalkması durumlarında, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 2 ay içinde konutu boşaltmaları gerekir.

-Konutta otururken ölenlerin ailelerinin, ölüm tarihinden itibaren 2 ay içinde konutu boşaltmaları gerekir.

-Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını taşımadığı anlaşılanların, kendilerine yapılan haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligattan itibaren 2 ay içinde konutu boşaltmaları gerekir.

-Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların ailelerinin, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte konutu boşaltmaları gerekir.

-Geçici veya sürekli görevle yurt içi veya yurt dışına atanıp,  ailesini beraberlerinde götürmesinde siyasi, askeri veya emniyet bakımından sakınca olanların ailelerinin, görevlinin bu görevinin sona erdiği tarihte konutu boşaltmaları gerekir.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından kalkışılan darbe girişimi üzerine ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 667 sayılı KHK, bu çerçevede; görevden uzaklaştırılan veya görevlerine son verilen yargı mensupları ve bu meslekten sayılanlar ile görevlerine son verilen kamu görevlilerinin oturdukları konutlardan 15 gün içinde tahliye edilmesine hükmetmiştir.

Süresi içinde lojmanın boşaltılmaması

Süresi içinde konutu boşatmayan kamu görevlileri hakkında farklı tedbirler uygulanması söz konusu olabilmektedir. Süresi içinde lojmanın boşaltılmaması üzerine başvurulacak yollar konusunda tahsise yetkili makamın takdir hakkının olduğunu değerlendirmekteyiz.

**Çıkarılma:

Kamu konutlarından çıkılması için belirlenen yukarıdaki sürelerde ilgili konutların boşaltılmaması durumunda, tahsise yetkili makam tarafından ilgili mülki veya askeri makamlara başvurulabilir. Bu başvuru üzerine konut, başka bir bildirime gerek kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak bir hafta içinde zorla boşalttırılır. Zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı mercilerine yapılacak başvuru, boşalttırma işleminin icra ve infazını durdurmaz.

**İşgaliye bedeli ödeme:

Kamu konutunda oturma süresini doldurduğu veya konutta oturma hakkı sona erdiği halde kendilerine yapılan tebligata rağmen 15 gün içerisinde konutu tahliye etmeyenlerden, konutun tahliye tarihine kadar geçecek süreler için kira bedeli yerine “işgaliye bedeli”  tahsil edilir. Bu bedel, ilk üç ay için kira bedelinin iki katı, daha sonraki aylar için ise dört katı tutarında olur.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.