logo yeni

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinBazı fiil ve halleri işledikleri gerekçesiyle Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilebilmekle birlikte, verilen disiplin cezalarına memur tarafından itiraz edilmesi de mümkündür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, çeşitli fiil ve halleri nedeniyle memurlar hakkında durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre belirlenmiş olan 5 disiplin cezasından biri verilebilmektedir.

Memura disiplin cezasını kimler verir?

Kanundaki düzenlemeye göre;

-Uyarma cezasını, disiplin amirleri verir.

-Kınama cezasını, disiplin amirleri verir.

-Aylıktan kesme cezasını, disiplin amirleri verir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir (il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Vali) verir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezasını, atamaya yetkili amirin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu verir.

Disiplin cezalarına itiraz nasıl olur?

Memur hakkında verilen;

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı, memurun bağlı olduğu kurumun disiplin kuruluna,  

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı,  memurun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna

memur tarafından itirazda bulunulabilir.

Disiplin cezalarına itiraz etme süresi, disiplin cezası verildiğine ilişkin işlemin ilgili memura tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre hesaplanırken, tebliğ tarihini izleyen gün birinci gün sayılır ve yedinci gün hafta sonuna ya da resmi tatile rastlarsa izleyen ilk iş günü itirazın son günü sayılır.

7 gün içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinlik kazanır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı veya itiraz edilmeyerek kesinleşen disiplin cezalarına karşı ya da itiraz üzerine verilen red kararına karşı idari yargıda iptal dava açılması (işlemin tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde) mümkündür.

Disiplin cezasına itirazın sonuçları

Disiplin cezasına karşı süresi içinde yapılacak itiraz, ilgili kurul (disiplin veya yüksek disiplin kurulu) tarafından kabul veya reddedilir.  İtiraz üzerine başka bir karar verilmez. 

-İtiraz kabul edilirse: Cezayı veren disiplin amiri kararını gözden geçirerek, verilmiş olan cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. Bu aşamada amir, aynı cezada ısrar edemez ve daha ağır bir ceza da veremez.

-İtiraz reddedilirse: Verilmiş olan disiplin cezası kesinleşir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.