logo yeni

SINAV İLE ATAMA ARASINDAKİ DÖNEMDE ÜST ÖĞRENİMİ BİTİRENLERİN İNTİBAKI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet6KPSS sınavına girilen öğrenim düzeyinin atama yapılmadan önce değişmesi durumunda,  memuriyete başlayanların intibak işleminin yapılmasına ilişkin tereddüt Danıştay tarafından giderildi.

Lise mezunu olarak girdiği KPSS sınavı sonucunda memuriyete atanan, ancak sınavdan sonra atama yapılıncaya kadar olan dönemde yükseköğrenimi tamamlamış olan memurun, üst öğrenim nedeniyle 657 sayılı Kanunun 36/A/12/d maddesi uyarınca intibakının yapılması yönündeki talebinin kurumu tarafından reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

Davaya bakan idare mahkemesi; memuriyetten önce bitirilen üst öğrenimin memuriyete girdikten sonra intibaktan sayılmayacağına ilişkin bir düzenlemenin ilgili mevzuatta bulunmadığını belirterek, davacının üniversite mezunu olduğunun sabit olması nedeniyle intibakının üniversite mezunu olarak yapılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Konuyu temyiz aşamasında görüşen Danıştay 2. Dairesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36-A/12/d maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87’nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denildiğini,

-Davacının 2006 yılında lise mezunu olarak girdiği KPSS sonucuna göre 2008 yılında Devlet memuriyetine atandığı,  bu arada 2007 yılında yükseköğrenimi tamamladığı ve 2009 yılında intibak başvurusunda bulunduğunu,

-Davacının, 657 sayılı Kanunun ilgili maddesinde arandığı biçimde memuriyette iken üst öğrenimi bitirmediği

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, davacının söz konusu hükümden yararlanmak suretiyle intibakının yapılmasına olanak bulunmadığına ve dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararının bozulmasına hükmetti.

Karar için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.