logo yeni

10 KURUMUN KADROLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro4İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,  Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, MSB Akaryakıt İkmal ve NATO Pol. Tes. İşl. Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait dolu kadroların bazılarında derece değişikliği ve boş kadroların bazılarında ise sınıf, unvan ve derece değişiklikleri yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2016/9114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan kadro değişikliklerinin bazıları derece terfilerine yönelik olurken, bazıları ise ilk defa/naklen/açıktan atamaya ya da görevde yükselme/unvan değişikliği suretiyle atamaya yönelik değişiklikler şeklinde oldu.

Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığına ait boş kadrolarda yapılan değişikliklerle;

-3 ve 5 inci derecelerde toplam 32 adet Şef kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle veya naklen atama yapılacağı,

-12. derecede 2910 adet Hizmetli kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara ilk defa alım yapılacağı,

-Çeşitli derecelerde 91 adet Hemşire kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolara ilk defa/naklen/açıktan atama yapılacağı,

-Çeşitli derecelerde toplam 51 adet Tekniker kadrosu ihdas edilmesi, bu kadrolardan bazıları için unvan değişikliği sınavı açılacağı veya naklen atama yapılacağı şeklinde

değerledirildi.

Değişiklik yapılan kadrolar için tıklayınız …

Bugün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9114

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

15/8/2016 TARİHLİ VE 2016/9114 SAYILI KARARNAMENİN EKİ-KARAR

MADDE 1 ‒ (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.