logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİĞİ NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas17Mecliste kabul edilen 6740 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik planına dahil edilmesini öngörüyor.

Bu düzenlemeye göre, 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinde 45 yaşını tamamlamamış her çalışan, ücretleri üzerinden her ay prim kesilmek suretiyle bireysel emeklilik sitemine dahil edilecek. Ancak Bakanlar Kurulu bazı işyerlerini kapsam dışında bırakabilecek.

Memurların bireysel emekliliği

Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte 45 yaşını tamamlamamış olan memurlar, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kurumları tarafından bir emeklilik sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bireysel emeklilik planına dâhil edilecek. 1/1/2017 tarihinden sonra memuriyete girecek olanlar ise işe giriş tarihleri itibariyle emeklilik sistemine dahil edilecek.

Memurların dahil edileceği emeklilik planları farklı şirketlere ait olabilecek.

Bireysel emeklilik sitemine girilmesi zorunluluğu

Memurların, bireysel emeklilik sistemine alınmaları zorunlu olmakla birlikte, sistemde kalmaları zorunlu değil.

Memur, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Sözleşmeden cayan memura, ödediği katkı payları (varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte)  10 iş günü iade edilecek.

Öte yandan, memur cayma hakkını kullanmasa bile, bazı hallerde katkı payı ödemesine belli bir süre ara verilmesini isteyebilecek.

Kesilecek prim miktarı

Bireysel emeklilik sitemine dahil edilecek olan memurlardan her ay “çalışan katkı payı” kesilecek.

Çalışan katkı payı; 14/10/2008 tarihinden sonra memuriyete girenler için sosyal güvenlik primi kesintisine tabi olan prime esas kazancın %3’ü oranında olacak, 15/10/2008 öncesinde Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunanlar için ise emekli keseneğine esas matrahın  %3’ü oranında olacak.

Bakanlar Kurulu, katkı payına maktu bir limit getirebileceği gibi, %3’lük oranı iki katına kadar artırabilecek veya %1’e kadar azaltabilecek.

Öte yandan memurlar, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını da kurumlarından isteyebilecek.

Bireysel emekliliğe devlet katkısı

Bireysel emeklilik hesabına memur tarafından ödenen katkı paylarının yanı sıra Devlet katkısı da sağlanacak.

Memur, sözleşmeden cayma hakkını (2 ay içinde) kullanmaz ise, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, hesabına 1000 TL tutarında ilave Devlet katkısı sağlanacak. (Bakanlar Kurulu, Devlet katkısını 1500 TL’ye yükseltebileceği gibi 500 TL’ye de indirebilecek)

Memurun sistemden çıkma süresine göre Devlet katkısında yararlanma durumu farklı olacak. Hesabındaki birikim en az 10 yıllık olan ve birikimini yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden memura, birikiminin %5’i karşılığında ek Devlet katkısı da ödenecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.