logo yeni

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMANIN SÜRESİ EN ÇOK NE KADAR OLABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

gorevden alinma 2Kamu hizmetlerinden kaynaklı olarak görevleri başında kalmalarında sakınca görülen memurların, haklarında soruşturma açılmadan önce veya soruşturmanın herhangi bir aşamasında, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılması (el çektirilmesi) yoluna gidilebilmektedir.

Ülkemizde 15/7/2016 tarihinde yaşanan FETÖ/PDY darbe girişimi ve terör olayları sonrasında milli güvenlik gerekçesiyle de bazı kamu görevlileri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmaktadır.

Görevden uzaklaştırma uygulaması geçici bir tedbir olması nedeniyle, bu tedbirin alınmasına ve uygulanmasına ilişkin süre kuralları da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.  Öte yandan, 21/7/2016 itibariyle ilan edilen OHAL uygulamaları kapsamında çıkarılan 669 sayılı KHK, 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan memurlar hakkında OHAL süresince soruşturma açma süresine uyulmayacağı hükme bağlanmıştır.

Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin süre kuralları konusunda yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, mevcut düzenlemelere göre, görevden uzaklaştırmada uyulacak süre kurallarına ilişkin değerlendirmemiz şöyle:

Soruşturmaya başlama süresi

Görevinden uzaklaştırılan memur hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturma başlanması gerekir.

Ancak, memur hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle alınmış olması durumunda, OHAL devam ettiği sürece soruşturmaya 10 gün içinde başlanması zorunluluğu bulunmuyor.

15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olanlar hakkında, OHAL süresi içinde soruşturmaya başlanmaması durumunda, OHAL’in sona ereceği günden itibaren en geç 10 gün içinde soruşturmaya başlanması zorunlu olacaktır.

Görevden uzakta kalınacak süre

Hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmak suretiyle memurun görevden uzakta tutulabileceği süreler, uygulanan tedbirin disiplin ya da ceza soruşturmasından kaynaklanma durumuna göre değişmektedir.

Öte yandan, 15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olanlar hakkında 667 sayılı KHK kapsamında oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılacak değerlendirmeye göre verilecek kamu görevinden çıkarma ya da çıkarmama kararları ile buna ilişkin yürütülecek işlemlerin disiplin soruşturması kapsamında olmadığını düşünmekteyiz.

Bu itibarla;

*Disiplin soruşturması nedeniyle alınan görevden uzaklaştırma tedbiri en çok 3 ay sürer. Bu sürenin sonuna kadar karar verilmemesi durumunda memur görevine döner.

*Ceza soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma tedbiri alınmışsa, memurun durumu her 2 ayda bir ilgili amir tarafından incelenir ve görevine dönüp dönmeyeceği konusunda karar (bu kararlar ilgili memura da yazı ile bildirilir) verilir. Bu hallerde, ceza soruşturmasının işleyiş sürecine göre görevden uzaklaşta kalınan süre değişebilmektedir. 

*Soruşturma konusunun memuriyet hizmetinin devamına engel olmadığı hallerde, ilgili amir görevden uzaklaştırma tedbirini her zaman kaldırılabilir.

*15/7/2016 tarihinden sonra milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olanlar hakkında, 667 sayılı KHK kapsamında oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılacak değerlendirmelerin ve neticesinde kamu görevinden çıkarma/çıkarmama kararının OHAL süresi (sürenin uzatılması durumunda uzatılan sürenin sonuna kadar olan süre) içinde tamamlanması gerekeceğinden, görevden uzaklaştırma tedbiri de bu sürecin sonuna kadar devam edebilir. Bu süre sonunda ise 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanabilir.

Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılacağı haller

Memur hakkında ürütülen soruşturma veya yargılama ya da 667 sayılı KHK kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda;

**kamu görevinden çıkarma kararı verilmesine gerek görülmemişse,

**memurluktan çıkarma dışında bir disiplin cezası verilmişse,

**yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilmişse,

**hüküm verilmeden önce, hakkındaki kovuşturma genel affa uğramışsa,

**görevine ve memuriyetine ilişkin olsun veya olmasın, memurluğa engel olmayacak bir ceza almış ve bu cezası ertelenmişse

görevden uzaklaştırma tedbiri ilgili amirler tarafından kaldırılır. Ancak, başka bir sebeple memur hakkında yeniden görevden uzaklaştırma kararı alınması da mümkündür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.