logo yeni

İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNEN MEMUR OHAL DÖNEMİNDE DİKKATLİ OLMALI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara çekilme (istifa) hakkı da tanımış olmakla birlikte, OHAL dönemlerinde bu hakkın kullanımına sınırlama getirmiştir.

Memuriyetten çekilme (istifa)

657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre;

Devlet memurları, memurluktan çekilme hakkına sahiptirler ve bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme (istifa) isteğinde bulunabilirler.

Bu şekilde çekilmek istiyen memur, yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Ancak, kabul edilebilir bir mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek suretiyle bir ay beklemeden de görevden ayrılabilirler.

Devir ve teslim ile yükümlü olan memurlar ise, istifa etmek istemeleri durumunda devir ve teslim işlemlerinin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.

İstifa eden memurun yeniden memuriyete dönmesi

Usulüne göre istifa eden Devlet memurları, istifa tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra yeniden memuriyete dönebilirler.

Usulüne uymadan istifa eden Devlet memurlarının yeniden memuriyete dönebilmeleri ise en az 1 yıl geçtikten sonra mümkün olabilmektedir.

Devir ve teslim yükümlülüğü olan memurlar ise, gerekli işlemleri tamamlamadan görevlerini bırakmaları halinde, yeniden memuriyete dönebilmek için en az 3 yıl beklemek zorunda kalırlar.

Öte yandan, usulüne uyarak veya uymadan memuriyetten çekilenlerin yeniden memuriyete dönebilmeleri (en çok iki defa), açıktan atama uygulamaları kapsamında mümkün olabilmektedir.

OHAL dönemlerinde istifa

657 sayılı Kanunun “olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü” başlıklı 96 ncı maddesinde, olağanüstü hal uygulanan yerlerde görev yapan Devlet memurlarının, yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamayacakları belirtilmiştir.

Kanun ayrıca, olağanüstü hal uygulanan yerlerde görev yapan memurların, yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadan görevlerini bırakmaları durumunda hiçbir surette yeniden Devlet memurluğuna alınmayacaklarını hükme bağlamıştır.

Bu itibarla, 21 Temmuz 2016 gününden başlayarak 90 gün ile (bu süre uzatılabilir) yurt genelinde olağanüstü hal ilan edilmiş olması nedeniyle, OHAL süresi içinde istifa edecek olan memurlar için; kurumlarına yaptıkları istifa başvurusunun kabul edilmesini ya da istifa taleplerinin kabul edilmemiş olması durumunda ise yerlerine atanacak kişinin gelip göreve başlamasını beklemeleri, yeniden memuriyete dönüşleri bakımından önemli bir husus olacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.