logo yeni

KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DAVALARINA BAKAN DANIŞTAY DAİRELERİ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

danistayDanıştay’da bazı Dairelerin kapatılması nedeniyle, bu Daireler tarafından görülmekte olan işler diğer bazı Dairelere dağıtıldı vekamu görevlilerine ait bazı davaların görüleceği yerler de değişmiş oldu.

Danıştay’da 16 ve 17 nci Dairelerin kapatılması nedeniyle, iş durumu ve ihtiyaç dikkate alınarak 2, 5, 10, 11 ve 12 nci Daireler arasında iş bölümü belirlendi.

Resmi Gazete’nin 1 Ağustos 2016 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (2016/32) ile yapılan belirlemeye göre, yapılan iş bölümü çerçevesinde,  10 gün içinde içinde dava dosyaları ilgili dairelere devredilecek.

Yapılan yeni iş bölümü sonrası, kamu görevlileriyle ilgili davalardan bazılarına bakacak olan Danıştay daireleri şunlar oldu:

Danıştay 2. Dairesi

**Aile hekimliği ve sözleşmeli sağlık personeline ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dâhil) kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları hariç olmak üzere; bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile yüksek öğretim kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Danıştay 5. Dairesi

**Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil, disiplin, sicil, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme işlemleri ile emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemlerinden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Kamu  görevlilerinin resen emeklilik işlemlerinden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (disiplin işlemleri dahil) kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen olağanüstü hale ilişkin olarak çıkarılan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

 Danıştay 11. Dairesi

**Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Özelleştirme uygulamaları ile ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Kamu konutları ve harcırah mevzuatından kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek

Danıştay 12. Dairesi

**Kamu görevine alınma ile ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı değerlendirmesi dâhil) işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

**Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümleyecek.

Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı  için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.