logo yeni

YILLIK İZİNDEN ÇAĞRILAN MEMURA HARCIRAH ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 8Yıllık izinlerini memuriyet mahalli dışında kullanırken kurumları/amirleri tarafından göreve çağrılan memurlar, yıllık izinlerini keserek göreve başlamaları nedeniyle kendilerine harcırah ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddüt yaşayabilmektedirler.

Yıllık izin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda;

-"Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."

-“Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

-“Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir.”

şeklinde hükümler yer almaktadır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, memura tanınmış olan yıllık izin hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve şartlar konusunda amirlerin takdir yetkisi vardır.

İzindeki memurun göreve çağrılması

Amirin uygun göreceği zamanlarda izin kullanabilecek olan memurun, yıllık izin kullanmakta iken hizmetine ihtiyaç duyulması veya kurumu tarafından yürütülen iş ve işlemlerde yaşanacak aksamaların önlenmesi bakımından gerek görülmesi durumunda amiri tarafından göreve çağrılabilir.

Öte yandan, yıllık izin kullanımına veya yıllık izindeki memurların geri çağrılması hususunda; birim, kurum, ilçe, il veya ülke genelinde sınırlamalar da getirilebilir.

Görevine usulüne uygun olarak çağrılan memurun ise, kabul edilebilir bir mazereti bulunmadığı takdirde, belirlenen sürede görevine dönmesi gerekeceğinden, yıllık izinli olduğunu ileri sürerek göreve başlamayan memur hakkında çeşitli idari yaptırımlar uygulanması söz konusu olur.

Yıllık iznini kesen memura harcırah ödenmesi

Yıllık izin kullanan memurların, izin süresinde memuriyet mahalli dışında (yurtiçi veya yurt dışı) da bulunabilirler. Memuriyet mahalli dışında iken, yıllık iznini keserek görevine dönmesi istenen memurlar için, harcırah ödemesi konusu gündeme gelebilmektedir.

Ancak, memurun yıllık iznini keserek göreve dönmesinin istenmesi halini, harcırah ödemesi bakımından iki farklı şekilde değerlendirmek gerekecektir.

**Birinci durum; memuriyet mahalli dışında yıllık izin kullanmakta olan memurun, belli bir görevi görmek üzere göreve çağrılması ve görevini tamamladıktan sonra yıllık iznini yine memuriyet mahalli dışında kullanmaya devam etmesi halidir.

Bu durumda, memur kurumuna ait geçici bir görevi görmek üzere bulunduğu yer dışına çıkmakta ve görev bitiminde geri dönmektedir. Bu memura, yıllık izin kullanmakta olduğu yerden görev yerine geliş ve tekrar izin kullanacağı yere dönüşü için yol masrafı ile yolda geçen sürelere ilişkin gündelik ödenmesi mümkün olabilecektir.

İznini kesip göreve başlayan ancak görev bitimine iznini kullanmak için başka yere gitmeyen memura ise yol masrafı ve yol gündeliği ödenmez.

Sayıştay Genel Kurulunun vermiş olduğu bir Kararda da, “Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere tekrar izin kullanmakta oldukları mahallere avdet edenlere, asli vazife mahalline geliş ve izin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin uygun olacağı” yönünde hüküm ifade edilmiştir.

**İkinci durum ise; memuriyet mahalli dışında yıllık izin kullanmakta olan memurun yıllık iznini iptal edilmesi veya izin kullanmaya devam etmesinin uygun görülmemesi ya da memurların belirsiz süreli olarak görevleri başında bulunmalarının gerekli görülmesi halidir.

Bu durumda, memurun yıllık izin kullanmaya devam etmemesi istenmekte, belli bir görevin yapılmasının ardından iznin kalan kısmının kullanılmasına devam edilmesi gibi bir durum ise söz konusu olmamaktadır. Memur, daha sonra amirinin uygun göreceği zamanlarda yeniden yıllık izin alabilecek ancak kullanılacak olan izin kesilen iznin kalan sürelerinin tamamlanması şeklinde değil yeni alınmış izin şeklinde olacaktır.

Bu şekilde yıllık izinden çağrılan memura harcırah (yol masrafı ve yol gündeliği) ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.