logo yeni

SAĞLIK BAKANLIĞI MEMURLARA VERİLEN RAPORLAR KONUSUNDA BİRİMLERİNİ UYARDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik bakanligiSağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumuna ve 81 il sağlık müdürlüğüne gönderdiği genelge ile devlet memurlarına verilen raporlar konusunda uyarı yaptı.

Bakanlığın 2016/12 sayılı Genelgesine göre, FETÖ/PDY darbe teşebbüsü ve PKK terörü gibi suçlara karışanlar ile haklarında herhangi bir sebeple adli ve idari işlem yapılan kişilerin, bu işlemleri sürüncemede bırakmak ve adaletin tecellisini akamete uğratmak maksadıyla, istirahat raporu talebiyle başvurabileceği öngörüldüğünden, istirahat raporların dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle belirtildi:

“Memur ve diğer kamu görevlilerine istirahat raporu düzenlenmesi İşlemlerinde, kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık hizmet sunucuları tarafından. Sosyal Güvenlik Kurumu “İş Göremezlik Uygulaması (e-Rapor Sistemi)” kullanılacaktır. Sistemden rapor provizyonu alınmasını takiben yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, tıbben istirahati lüzumlu görülenlere, ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, anılan sistem üzerinden istirahat raporu düzenlenecek ve onaylanacaktır. Sistemden rapor provizyonu alınamaması durumunda, başvuran kişi, provizyon alınamadığı hususunda bilgilendirilerek, hastanelerde hastane başhekimliğine, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ise en yakın veya ilgilinin seçeceği hastanenin başhekimliğine yönlendirilir. Kişinin muayenesi ve lüzumu halinde istirahat raporu düzenlenmesi işlemleri, başhekimin koordinasyonunda yapılır. Başhekim, raporun usûle ve fenne uygun olarak verilmesinden ve verilen raporun onaylanmasından sorumludur.

Usule ve fenne aykırı rapor düzenlenmesi, ilgilileri genel olarak adli ve idari yönden sorumlu kılacağı gibi, somut olaya göre FETÖ/PDY, PKK gibi suç örgütlerine vardım ve suça iştirak fiilini de oluşturabilecektir.

Bilgilerini ve keyfiyetin ilgililere tebliği ile istirahat raporlarının bu Genelgede ve ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesinde bütün hekimlerin ve yöneticilerin azami hassasiyet göstermeleri hususunda gereğini önemle rica ederim.”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.