logo yeni

OHAL KAPSAMINDA YARGI MENSUPLARINA HANGİ TEDBİRLER GETİRİLDİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

hakim215/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin bazı tedbirler de alındı.

Bugün yürürlüğe konulan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,  yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin olarak alınan tedbirler şöyle:

1- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı (TDK: kavuşma, bitişme, birleşme) yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

**Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca, **Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,

**Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca,

**Hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca

**Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca

meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

2- Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve hususi damgalı pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde çıkarılacak.

3- Bugün (23/7/2016) itibariyle adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olarak görev yapmakta olanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) mesleğe kabul edilmeleri halinde, hâkimlik ve savcılık mesleğine atanabilecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.