logo yeni

BAZI YERLERDE ÇALIŞANLARA İLAVE KADEME VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

dereceKalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde görev yapan bütün memurlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirecekleri her iki yıl için ilave bir kademe verilmesi amacıyla Kanun Teklifi hazırlandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun Teklifi ile; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının yeniden düzenlenmesi suretiyle, kalkınmada 1. Derece öncelikli yörelerde görev yapan bütün memurlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirecekleri her iki yıl karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi verilmesi amaçlanıyor.

Bazı memurlar ilave kademe alıyor

Kanun Teklifinin gerekçesinde özetle;

Memurların derece yükselmesi yapabilmesi için bulundukları derecede en az 3 yıllık görev yapmaları gerekirken, bu sürenin kalkınmada birinci derece öncelikli yörelere sürekli görevle atanmış olan bazı memurlar için 2 yıl olarak uygulandığı,

657 sayılı Kanundaki mevcut düzenleme gereği, 3 yıl yerine 2 yılda bir derece yükselmesi yapan memurların kazanılmış hak aylık dereceleri ile buna bağlı ödeme unsurlarının emsallerine göre daha erken yükseldiği ve daha uzun süre yüksek maaş alabildikleri,

Kalkınmada birinci derece öncelikli yerlerde aynı koşullarda görev yapmalarına rağmen, bu yerlerde geçirilen her iki yıl karşılığında ilave bir kademe verilmesi uygulamasının sadece bazı memurlar (özel yönetmelikleri gereği zorunlu yer değiştirmeye tabi memurlar) hakkında uygulanmasının eşitliğe uygun düşmediği

Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde geçirilen sürelerin her iki yılı karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi verilmesi halinin, sadece o yerlere zorunlu olarak atananlar için değil, aynı yerlere sürekli görevle atanan bütün memurlar için geçerli olmasının hakkaniyete uygun düşeceği

belirtildi.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.