logo yeni

MEMURUN YERİNE GETİRMESİ ZORUNLU OLAN EMİRLER HANGİLERİDİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 6Kamu görevlilerine verilen emirlerin yerine getirilmesi genel olarak zorunlu olmakla birlikte,  bazı emirlerin hiçbir şekilde yerine getirilmemesi ve bazılarının da belli usuller çerçevesinde yerine getirilmesi kuralı vardır.

Amir konumunda olan Devlet memurlarının, amiri oldukları kurumların ve hizmet birimlerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak gibi görev ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle, söz konusu görevlerini yerine getirirken amiri oldukları memurlara emir de verebilmektedirler.

Ancak, amirin emir vermiş olması, o emrin mutlaka yerine getirileceği anlamına gelmez.

Yerine getirilmesi gereken emir

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarının, amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirmeleri, kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından zorunludur.

Bu itibarla, konusu suç teşkil etmeyen emirler ile anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan emirlerin memurlar tarafından yerine getirilmesi gerekir.

Mevzuata aykırı emrin yerine getirilmesi

Amirleri tarafından yazılı ya da sözlü olarak verilen emirler, konusu suç teşkil etmemekle birlikte ilgili memur tarafından Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görülürse, yerine getirilmez.

Bu emri yerine getirmeyen memur, emri yerine getirmeme gerekçesini sözlü ya da yazılı olarak (memurunyeri.com olarak, yazılı olmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz) emri veren amire bildirir.

Amir verdiği emirde ısrar ederse ve bu ısrarını emri yazılı vermek suretiyle memura bildirirse, memurun o emri yerine getirmesi gerekir. Ancak, ısrar eden amir emri yazılı olarak vermez ise memur emri yerine getirmez.

Amirin emrinde ısrar ederek emri yazıyla yeniden verdiği durumlarda, bu emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk, emri veren amire ait olur. Amirin bu nitelikteki emrini, yazılı emir almadan yapan memurun ise, o emrin yerine getirilmesinden doğan sorumluluğu olacaktır.

Konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesi

Amirin verdiği emrin konusunun suç teşkil ettiği (örneğin birinin darp edilmesi) durumlarda, memur o emri hiçbir koşulda yerine getirmez. Konusu suç olan emirler konusunda amirin ısrarlı olması ve emri yazılı olarak yenilemiş olması da o emrin emirlerin yerine getirilmesini gerektirmez.

Bu tür emirleri (yazılı verilse dahi) yerine getiren memur, sorumluluktan kurtulamaz.  Ancak, acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için ilgili kanunlarda belirtilen istisnai haller saklıdır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.