logo yeni

YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİ SEÇME SINAVI KILAVUZU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ogretmen9Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavı ve görevlendirme kılavuzu yayınlandı.

Kılavuza göre başvurular 13-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında alınacak. Mülakat ise 1-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınava başvurabilmek için gerekli şartlar şöyle belirlendi:

Aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar 2016 Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Seçme

Sınavı’na başvurabilirler.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) En az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

f) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup (Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Askerlikte (askeri öğretmenlikte geçen süreler dahil) geçen süre hizmetten sayılmayacaktır. Aylıksız izin, hastalık izni, istifa vb. şeklindeki hizmete ara verilmesi hizmet yılının hesaplanmasında hizmetten düşülecektir) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

g) Görevini yapmasına engel olabilecek fiziksel yahut ruhsal bir rahatsızlığı bulunmamak.

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

i) Yurt dışında görevlendirilmesine yönelik bir engeli bulunmamak,

j) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

k) Tablo 4’te Moldova Cumhuriyeti’nde yer alan ve Bakanlığımız işbirliğinde açılan eğitim-öğretim kurumlarında Kimya (İngilizce) ve Biyoloji (İngilizce) branşlarında görev yapmak üzere başvurmak için sınav başvurusunun son günü itibariyle, son beş yıl içinde KPDS/YDS/ÜDS’ den alınmış en az “E” (50 Puan) düzeyinde yabancı dil belgesine veya 22.01.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan bir dil belgesine sahip olmak,

l) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez hangi görevle olursa olsun görevlendirilebilmeleri için, önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamalarından itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış olup, sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Kılavuz ekleri için tıklayınız.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.