logo yeni

FAHRİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE KADRO VERİLMESİ TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

imam2MHP Konya milletvekili Mustafa Kalaycı, fahri kuran kursu öğreticilerine kadro verilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Kalaycı teklifinin gerekçesinde, Fahri Kur’an Kursu öğreticilerinin, tamamının ilahiyat dalında ya lisans mezunu ya da ön lisans mezunu veya hafız olduklarını ve KPSS ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bütün yeterlilik sınavlarını ve her sene müftülüklerce yapılan mülakatları hakkıyla geçerek vazifelerini yapan donanımlı insanlar olduklarını belirterek, “Her an işlerine son verilme korkusu yaşayan fahri Kur’an Kursu öğreticileri, ücret ve sosyal haklar yönünden de büyük mağduriyet yaşamaktadır. İş-Kur elemanları bile daha fazla ücret ve hakka sahip bulunmaktadır. Kadrolularla aynı görevi yapmalarına rağmen, fahri Kur'an Kursu öğreticileri asgari ücretin de çok altında cüzi bir ücret almaktadır. Sigortaları 30 gün üzerinden yatırılmadığı için sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşamakta, emeklilik süreleri uzamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Kalaycı kanun teklifi ile düşük maaşlı çalışan, iş güvencesi olmayan çileli, mazlum, mağdur, sessiz, saygılı ve sahipsiz kitle olan fahri Kur’an Kursu öğreticilerinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için en az bir eğitim-öğretim yılı öğreticilik yapanların, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla ilgili kadrolara atanmalarının öngörüldüğünü belirtti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 19- Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kurslarında fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında Kur’an kursu öğreticisi görevi yapanlardan, 1/1/2011 tarihinden itibaren en az bir eğitim-öğretim yılı hizmeti bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat etmeleri hâlinde, yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla Başkanlık tarafından ilgili kadrolara hiç bir sınırlamaya bağlı olmaksızın atanırlar.

Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.