logo yeni

HANGİ SÜRELER, ZORUNLU YER DEĞİŞTİREN MEMURUN BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personelÖzel düzenlemeleri çerçevesinde tabi tutuldukları zorunlu yer değiştirme (rotasyon)uygulamaları kapsamında görev yapan Devlet memurlarının, kadrolarının bulunduğu bölgeler itibariyle belirlenmiş süreler kadar o bölgede görev yapmaları gerekmektedir.

Devlet memurları, kurumlarına ait teşkilatlara/birimlere zorunlu yer değiştirme suretiyle atandıklarında, bu yerlerin ilgili olduğu bölge için belirlenmiş olan hizmet süreleri kadar görev yapacaklarından, söz konusu hizmet sürelerinin hesaplanması bu kapsamdaki memurlar için önem taşımaktadır.

Zorunlu yer değiştirme kapsamında atandıktan sonra geçirilen sürelerin bazıları memurun bulunduğu bölge hizmetinden sayılırken, bazıları ise bu bölgenin hizmetinden sayılmamaktadır.

Hizmet bölgeleri ile bölgeler itibariyle hizmet süresi

Yer değiştirme suretiyle atama uygulamaları kapsamında, Türkiye'nin illeri; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösterme durumlarına ve gelişmişlik sıralarına göre genel Yönetmelik ile (6) hizmet bölgesine ayrılmıştır. Ayrıca, sayısı altıyı geçmemek ve en az üç bölge olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel yönetmelikleriyle hizmet bölgesi belirleyebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu çerçevede, Devlet memurlarının zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yapacakları bölgelerdeki çalışma süreleri; zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin kimler olacağı; en az 2 yıl olacak şekilde hizmet bölgelerine ilişkin zorunlu çalışma süreleri, ilgili kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerle belirlenmektedir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

**Yıllık izin, sağlık izni (radyoaktif ışınlara maruz kalacak şekilde çalışanlara verilen izin) ve mazeret izni sürelerinin tamamı ile, 657 sayılı Kanunun “hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesi kapsamında kullanılan izin süreleri toplamının 6 ayı geçmeyen kısmı, memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

**Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri, memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

**Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların yeniden görevlerine başlamasına engel bir durum bulunmaması halinde, görev haricinde geçen bu sürelerin tamamı memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

**Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı, memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

Öte yandan, yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri ile aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ve başka yerdeki bir görevin usulüne uygun şekilde memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı, bu sürelerin geçtiği yerin bölgenin hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayan süreler

Aşağıdaki süreler, ilgili memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölgenin hizmeti süresinden sayılmaz.

 -657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

-Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.