logo yeni

KAMUDA İŞE GİRİŞ, TAYİN VE YÜKSELMELERİN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

ismail faruk aksu 5Kamuda işe alınmadan başlamak üzere ilerleme ve yükselmede, tayin, terfi ve yer değiştirmede liyakat ve hakkaniyet ilkelerine uygun davranılmamasının, kamu çalışanları üzerinde ve Türk Personel rejiminde yol açtığı tahribatın araştırılarak çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla Meclis Araştırması açılması istendi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU ve Milletvekili arkadaşlarının imzası ile verilen ve “Personel Rejiminde Liyakat ilkesinin uygulanmamasının kamu çalışanları ve Personel Rejimi üzerinde yaptığı tahribatın araştırılması” amacını taşıyan Meclis Araştırma Önergesinin gerekçesinde özetle şöyle denildi:

Kamu yönetiminin karakterini belirleyen en önemli ilke liyakat ilkesidir. Sağlıklı işleyen bir kamu yönetiminin varlığı için liyakat sisteminin tavizsiz uygulanması son derece önemlidir. Liyakat sisteminin temelde varlık nedeni yöneticilerin politik atamalara karşı korunması ve bürokrasinin kalitesinin artırılmasıdır.

Kamu hizmetinin mahiyeti ve önemi o hizmeti yürütecek olan personelin liyakatinin hayati önemini de ortaya koymaktadır. Türkiye, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında kamu çalışanı başına düşen nüfus sayısı olarak oldukça geridedir. Sorun personel fazlalığından ziyade personel rejiminde yapılan tahribat sonucu liyakatin yerine adam kayırmacılığın aldığı adaletsiz uygulamalardadır.

Liyakat sisteminin en önemli özelliği siyasal nitelikli atamalara karşı hassas olunmasıdır. Bütün dünyada genel eğilim memurların niteliklerinin arttırılması, kayırmacılığa dayalı iş ve işlemlerden uzaklaşıp liyakat bürokrasisinin hakim kılınması iken ülkemizde liyakat ilkesi çiğnenmekte ve kayırmacılık egemen olmaktadır.

Kamuda işe alınmadan başlamak üzere ilerleme ve yükselmede, tayin, terfi ve yer değiştirmede liyakat ve hakkaniyet ilkelerine uygun davranılmamaktadır. Başta siyasi saikler olmak üzere bir grubun menfaatlerini öne çıkartan anlayış içinde bürokrasi dizayn edilmektedir. Devlet memurluğu adeta parti memurluğuna dönüştürülmektedir. Bu durum kamu hizmetlerinin etkin, verimli, ucuz ve vatandaşa en yakından sunma anlayışı ile bağdaşmamaktadır.

Bu nedenle kamu yönetiminde liyakat ilkesinden uzaklaşarak bürokrasinin siyasallaşması sonucu ortaya çıkan kayırmacılık ve partizanlığın öne çıktığı adaletsiz uygulamaların ve bu uygulamaların kamu çalışanları üzerinde ve Türk Personel rejiminde yol açtığı tahribatın araştırılması, sorunların ve çözüm yollarının ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.