logo yeni

ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNEN DİSİPLİN CEZASI MEMURUN İLERLEMESİNE ENGEL Mİ OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur4Disiplin cezalarının bazıları verildikten 5 yıl sonra memurun özlük dosyasından silinirken, son 8 yıl içinde alınmış disiplin cezalarının memurları bazı haklardan mahrum kılmasına ilişkin düzenlemelerin varlığı şaşkınlık yaratıyor.

Devlet memurları hakkında verilen disiplin cezalarından bazıları 5 yıl geçtikten sonra özlük dosyalarından silinebilirken, özlük dosyasından silinmiş bir cezadan dolayı memurun; ilave kademe ilerlemesi alma veya azami yükselinebilecek derecenin üstündeki dereceye yükselme gibi uygulamalardan yararlanamaması söz konusu olabilecektir.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi

Devlet memurları hakkında, işledikleri çeşitli fiil ve hallerden dolayı; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma şeklinde disiplin cezaları verilebilmektedir.

Verilen disiplin cezalarına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili memurun özlük dosyasına işlenmekte ve;

-Uyarma ve kınama cezaları, cezanın uygulanmasından itibaren 5 sene,

-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, cezanın uygulanmasından itibaren 10 sene

geçtikten sonra bu dosyalardan silinebilmektedir.

Özlük dosyasından silinen disiplin cezalarının yeni hukuki etkiler doğurması ise mümkün olamamaktadır.

Disiplin cezası kademe ilerlemesini ve derece yükselmesini etkileyebiliyor

**657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine göre; son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi verilmektedir.

**657 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre; öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurların kazanılmış hak aylıkları, 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları halinde, kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmektedir.

657 sayılı Kanunun 37 ve 64 üncü maddesindeki bu düzenlemeler 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 8 yıl içinde disiplin cezası almamış olma kuralı ilk olarak 2019 yılında uygulanabilecektir.

Öte yandan, 2019 yılına kadar olan sürede söz konusu kademe ve dereceden yararlanabilmek ise; ortalaması 90 ve üstü olan belli sayıda sicil notunun bulunması ve 25.02.2011 tarihinde itibaren disiplin cezası alınmamış olması şartının birlikte varlığı halinde mümkün olabilmektedir.

Bu belirlemelere göre;

-2011 yılı öncesine ait son iki yılın sicil notu (ilave kademe ilerlemesinde değerlendirilmemiş sicil notu) ortalaması doksan ve daha yukarı olan memurlar, 2011-2016 döneminde (6 yıl) disiplin cezası almamış ise,

-2011 yılı öncesine ait son bir yılın sicil notu (ilave kademe ilerlemesinde değerlendirilmemiş sicil notu) doksan ve daha yukarı olan memurlar, 2011-2017 döneminde (7 yıl) disiplin cezası almamış ise,

-2011 yılı öncesine ait değerlendirilmemiş sicil notu bulunmayan veya sicil notu ortalaması 90’dan düşük olan memurlar, 2011-2018 yıllarında (8 yıl) disiplin cezası almamış ise

657 sayılı Kanunun 37 ve/veya 64 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Özlükten silinen disiplin cezalarının etkisi nasıl olacak?

Disiplin cezası olarak “uyarma” veya “kınama” cezası alan memurlar, bu cezaların uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra, özlük dosyasından çıkarılmasını isteyebilmekte ve bu istekleri doğrultusunda işlem yapılabilmektedir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesine göre ilave kademe ilerlemesi ve 37 nci maddesine göre de üst dereceye yükselme uygulamasından yararlanılması ise, son 8 yılda herhangi bir disiplin cezası (geçiş döneminde daha kısa süre içinde) almamış olmayı gerektirmektedir.

Ayrıca, 8 yıl içinde disiplin cezası almamış olma şartından söz edilirken, disiplin cezaları arasında herhangi bir ayrıma da gidilmemiştir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun bu iki kuralı birlikte değerlendirdiğimizde;

-Son 8 yıl (geçiş döneminde 6 ve 7 yıl da olabilmekte) içinde uyarma veya kınama cezası alan, aldığı ceza 5 yıl geçtikten sonra özlük dosyasından silinen memur için, herhangi bir cezanın varlığından söz edilemeyecek olmasına rağmen, özlüğünde olmayan cezadan hareketle memurun ilave kademe ilerlemesi yapması ve yükselebileceği en üst derecenin üstüne yükselmesi mümkün olmayacağını,

-Özlük dosyasında bulunmayan bir disiplin cezasına dayanarak bazı haklardan mahrum bırakılması, memuru adeta ikinci defa cezalandırılması anlamına geleceğini

düşünmekteyiz.

İlk olarak, 2011 yılında uyarma veya kınama cezası almış olanların 2016 yılında karşılaşacağı bu çelişkili durumun, tereddütleri giderecek şekilde açılığa kavuşturulmadığı sürece memurlar için mağduriyet doğurması kaçınılmaz olacaktır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.