logo yeni

KURUMLAR BAŞBAKANLIK GENELGESİNE UYMAMAKTA DİRENİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

basbakanlikEğitim ve dinlenme tesisine(kamp) sahip olan kamu kurum ve kuruluşları, bu tesislerden nasıl yararlanılacağı konusunda genellikle her yıl duyuru yaparken, duyurularda konuya ilişkin Başbakanlık genelgesine uyulmadığı görülmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından bazıları çeşitli sosyal tesislere sahip olmakla birlikte, hiçbir sosyal tesisi olmayan kurumların da vardır. Bu durumun, kamu personelinin sosyal haklardan eşit yararlanamaması sonucunu doğurmaması için Başbakanlık tarafından bir Genelge çıkarılmıştır.

Başbakanlığın sosyal tesis Genelgesi

24 Nisan 2008 tarih ve 26856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/5 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, sosyal tesisi olmayan kurumların personelinin diğer kurumların tesislerinden nasıl yararlanacağı hususu açıkça belirtilmiştir.

Genelgede   “Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve mali imkanlarla yararlanması uygun görülmüştür.” denilmiştir.

Bu Genelgede; başka mevzuata atıf yapılmamış, sosyal tesisi olan veya olmayan kamu kurum ve kuruluşları ismen belirtilmemiş; sosyal tesisi olmayan kurum ve kuruluşların personelinin statüsüne ilişkin sınırlayıcı herhangi bir ifade yer almamıştır. Ayrıca, bu Genelge sonrası konuya ilişkin olarak bugüne kadar yeni bir düzenleme/belirleme de yapılmamıştır.

Buna göre, herhangi bir kuruma ait sosyal tesisten, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin de tesis sahibi kurumun personeli ile aynı imkanlarla yararlanabilmesi gerekiyor.

Uygulamadaki durum

Başbakanlığın sosyal tesis Genelgesi halen yürürlükte olmasına rağmen, sosyal tesis sahibi kamu kurum ve kuruluşları genellikle; bu tesislerden yararlanılmasında kendi personeli ile diğer kamu kurumlarının personeline farklı davranmakta, yararlanma önceliğini kendi personeline vermekte ve başka kurumların personeli için artırımlı tarife uygulayarak ücret belirlemektedirler.

Başbakanlık Genelgesi (yürürlükte)

Konu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri

GENELGE

2008/5

Sosyal tesisi bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinden, bu kuruluşların kendi personeli için uyguladığı statü ve mali imkanlarla yararlanması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.