logo yeni

UNVANA EKLENEN PARANTEZ İÇİ İFADENİN KALDIRILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel4Kamu Denetçiliği Kurumu, unvanının yanında parantez içi ifadelerin bulunmasına yönelik olarak bir personelin yaptığı itirazı reddetti.

Havacılık tazminatı eşit ödenmüyor

Şikayetçi, Havalimanı Müdürlüğüne Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) şefi olarak atandığını ve halen bu görevine devam ettiğini, çalıştığı kuruma Devlet Personel Başkanlığı tarafından parantez içerisindeki ibareler kullanılmaksızın şef kadrosunun ihdas edildiğini, ancak çalıştığı kurum tarafından şef kadrolarına görev yapılan birimin adı parantez içinde gösterilmek suretiyle atama yapıldığını, kendisinin de unvanının şef (ARFF) olarak kullanıldığını, çalıştığı kurumun parantez içi unvan uygulaması sebebiyle; 29/06/2012 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararı kapsamında aynı kurumda Yönetim Hizmetleri Grubunda çalışan diğer şeflerden daha az havacılık tazminatı aldığını, belirtmiş olup; DHMİ bünyesinde şef kadrolarında parantez içi unvan uygulamasının kaldırılmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve kendisine de Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli 2 Sayılı Cetvelin 43’üncü sırasında yer alan ve DHMİ Yönetim Hizmetleri Grubunda bulunan diğer şeflerle eşit havacılık tazminatı ödenmesini talep etmekteydi.

Ayrım yapmak için parantez içi ifade gerekli

Şikayet edilen Kurum savunmasında “ARFF biriminde görev yapan şef ile diğer birimlerde şef pozisyonlarında görev yapan personelin çalışma şartlarının faklı olduğu, parantez içi unvanların personelin fiilen görev yaptığı yerin belirlenmesi amacıyla kullanılan ve kurum içi planlamaya ait unvanlar olduğu, ünitelerin altında yer alan birimlerde görev yapan personelin ayrımının ancak parantez içi unvan kullanılarak yapılabildiği, şef unvanının dışında teknik şef, mühendis, tekniker, teknisyen gibi unvanlarda da ayrıca parantez içi unvanların kullanıldığı” ifadelerine yer verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu ise başvuruyu reddeden kararında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“DHMİ tarafından şef kadroları için parantez içi unvanlar dikkate alınarak ayrı ayrı görevde yükselme sınavları yapıldığı, her unvan için yapılan sınavlara başvuru şartlarının farklı olduğu, nitekim DHMİ bünyesinde şef kadrolarında çalışan kişilerin farklı birimlerde ve farklı nitelikte işler yaptığı, havacılık tazminatının ödenmesinde de yapılan işin göz önünde bulundurulduğu ve DHMİ personeline söz konusu tazminatın hava seyrüsefere katkıları oranında ödendiği, eşitlik ilkesinin aynı durumda bulunan kişilerin aynı işlemlere tabi tutulması olduğu hususları dikkate alındığında; farklı işleri yapan kişilere farklı oranda yani hava seyrüsefere katkıları oranında havacılık tazminatı ödenmesinde hakkaniyet yönünden de herhangi bir aykırılık tespit edilemediği, sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Karara ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.